Log


(tomekb73@tlen.pl) #1

Witam wszystkich. Jestem tu nowy więc liczę na zrozumienie i pomoc. Mam prośbę o sprawdzenie loga

Podaję

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:55:01, on 2005-05-05

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\MOJE DOKUMENTY\INSTALKI\HIJACKTHIS.EXE

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Onet Pilot - {22100CA4-363B-11D4-ACD0-0050BACFB446} - C:\PROGRAM FILES\ONET\ONETPILOT\ONETPILOT1_03_00.DLL

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [scriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Onet Pilot - {D7F938C0-45F7-11d4-ACED-0050BACFB446} - C:\PROGRAM FILES\ONET\ONETPILOT\ONETPILOT1_03_00.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Onet Pilot pokaż/ukryj - {D7F938C0-45F7-11d4-ACED-0050BACFB446} - C:\PROGRAM FILES\ONET\ONETPILOT\ONETPILOT1_03_00.DLL


(Qbek50) #2

fix:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

ALEXA :stuck_out_tongue:


(Musg) #3

usun jeszcze:


(Kuz5) #4

tomekb73@tlen.pl nie usuwaj tego to prawidłowy wpis jest to funkcja drukarki Hewlett-Packard mająca ci przypominać o czyszczeniu pojemników by zachować dobrą jakość wydruku.

musg czemu każesz mu usuwać te wpisy przecież one też są prawidłowe


(Musg) #5

wiem ale nie widze u niego HP :slight_smile: