Log


(Kotpavel) #1

czy wszystko jest ok bo wiem ze cos nie takk tylko nie wiem co?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:02:16, on 2005-05-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\smrrs.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\mshost32.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Espac eWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Pawel\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.haker.com.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ethernet Drivers] smrrs.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Ethernet Drivers] smrrs.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [mssp3] C:\WINDOWS\System32\mshost32.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5141965949

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A746FB7B-1A7D-4AB8-83D3-B14D09DB0F04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SysTray - {E61B5E20-DE35-11CF-9C87-1579005127ED} - (no file)

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe


(Krzysieknd2) #2

Co to:

O4 - HKCU..\Run: [mssp3] C:\WINDOWS\System32\mshost32.exe

Prawdopobobnie kasacja:

O21 - SSODL: SysTray - {E61B5E20-DE35-11CF-9C87-1579005127ED} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

SP2 się kłania!


(Kotpavel) #3

nie wiem co to jest


(Kotpavel) #4

nie wiem czy jak wrzuce sp2 czy mi calkiem komp nie siadzie bo mam tylko 900 mhz i 128 ramu


(Qbek50) #5

proc ok ale masz mało ramu :(. Druga sprawa to SP2 wrzuca sie na czystą windę :smiley:


(lazikar) #6

Nic nie stoi na przeszkodzie aby sp2 zainstalować na system uzywany od dłuższego czasu. Zalecana jest instalacja z zintegrowanej płyty ale nie jest to niezbędne.


(Kuz5) #7

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku