Log


(McDracullo) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:05:05, on 2005-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\Procesor\Nowy folder\RMClock.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Moje dokumenty\Net\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [PC Remote Control] C:\Program Files\eMule\Incoming\Pc Remote Control 4.0.0.207\PCRemote.exe

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9455906622

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B76DAB7A-49C5-42DD-8FE3-3786A64F5161}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe


(Gutek) #2

LOG OK :stuck_out_tongue:


(McDracullo) #3

dzeki.. a jezeli log jest ok to dlaczego co jakiś czas komp rozlacza sie z netem (mam internet w netii net24komfort) i nie moge przeprowadzic aktualizacji pandy??


(Gutek) #4

to znaczy gdy odwiedzasz jakieś strony np. jak jesteś na forum? co do aktualizacji wyświetla się jakis komunikat? I od kiedy nie możesz pobrać aktualizacji z tydzień?


(McDracullo) #5

tak rozlacza sie niespodziewanie np. gdy jestem na forum (najbardziej denerwuje jak klikam na link ten sie laduje klikam na nastepny i tez jest luz ale znowu sie cos laduje to polaczenie zaotaje przewane - nie zawsze tak jest ale sie zdaza) Co do Pandy to nie moge jej zaktualizowac od 11 dni.


(Musg) #6

moze wygasla subskrypcja?

Dzwon do pandy bo brak aktualizacji przez taki czas to katastrofa :slight_smile:


(McDracullo) #7

Dobra panda dziala :lol:

a co ztym rozlaczaniem sie??


(Musg) #8

hehe to dobrze

to jakas kwestia techniczna

konfiguracja,łącze etc


(McDracullo) #9

że ja mam coś przestawic u siebie w kompie?? :slight_smile: Co, jak, kiedy?? czy to raczej problemy ze strony uslugodawcy??