Log!


(Wigrus1) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:26:05, on 2005-05-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Documents and Settings\Paulina\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {FE276418-AE8A-8257-D0E5-D70FA1904E92} - C:\WINDOWS\System32\zsve.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] D:\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6924139136

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTickets ... refid=2732

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C13259E1-FCCD-4877-93F1-2A6C51FBDA33}: NameServer = 62.233.190.1,62.233.189.10

O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - C:\WINDOWS\isrvs\mfiltis.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Zainstaluj sp2


(Musg) #3

leci takze hijackiem


(Wigrus1) #4

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:46:23, on 2005-05-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Documents and Settings\Paulina\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] D:\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6924139136

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C13259E1-FCCD-4877-93F1-2A6C51FBDA33}: NameServer = 62.233.190.1,62.233.189.10

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Musg) #5

sciagasz:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ost&id=459

i leci:

i bedziesz miał log czysty

zainstaluj :

sp2


(Wigrus1) #6

już wiem wielkie dzięki.

Mam nadzieje, że ostatni raz wklejam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:58, on 2005-05-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera7\opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\c3d1ac703af22ad23576d007bc6ee098\update\update.exe

D:\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Documents and Settings\Paulina\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] D:\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6924139136

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C13259E1-FCCD-4877-93F1-2A6C51FBDA33}: NameServer = 62.233.190.1,62.233.189.10

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Musg) #7

odpal program a on to usunie sam :slight_smile:

zobaczysz

ps.

Ostatni :smiley: :smiley:

jest ok