Log


(Master L) #1
Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 23:41:24, on 2005-05-28

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\wsmservice.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashAvast.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\materiły\Nowy folder\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SnapFlash Class - {A44CBB0B-C77D-4BF5-87CC-B4EE79AD1B7E} - C:\Program Files\Common Files\justDo\Jd2002.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\program files\180search assistant\msbb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gah95on6] C:\WINNT\system32\gah95on6.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jmpcj] C:\WINNT\jmpcj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - Startup: Skrót do D.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: FlashToolset - res://C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll/300

O8 - Extra context menu item: Save Flash with Flash Catcher - res://C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL/FlashCatcher.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c6.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F152B1A7-7EEA-43E7-9DB3-108EFA2C4CFC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: MySql - Unknown - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: wampapache - Unknown - c:\wamp\apache\Apache.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

(Gutek) #2

zastartuj do trybu awaryjnego i w dodaj\usuń odinstaluj programy zaznaczone przeze mnie następnie usun ręcznie foldery i pliki, po wszystkim nowy LOG :stuck_out_tongue:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

Jeśli Quick i Real naprawdę potrzebne to proszę łupnąć i zastąpic ich odpowiednikami Real & Quick Alternative TU masz :stuck_out_tongue:


(Master L) #3

W w2k nie ma czegoś takiego jak msconfig, ale poradzić sobie z tym.

Jeszcze zostały mi na kompie wyskakujące reklamy.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 08:55:17, on 2005-05-29

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\materiły\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SnapFlash Class - {A44CBB0B-C77D-4BF5-87CC-B4EE79AD1B7E} - C:\Program Files\Common Files\justDo\Jd2002.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINNT\system32\gah95on6.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - Startup: Skrót do D.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: FlashToolset - res://C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll/300

O8 - Extra context menu item: Save Flash with Flash Catcher - res://C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL/FlashCatcher.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c6.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F152B1A7-7EEA-43E7-9DB3-108EFA2C4CFC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: MySql - Unknown - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: wampapache - Unknown - c:\wamp\apache\Apache.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

O23 - Service: MS Sec Mechanism - Unknown - C:\WINNT\wsmservice.exe (file missing)


(Qbek50) #4

usuń ręcznie w trybie awaryjnym:

O4 - HKLM..\Run: [gah95on6] C:\WINNT\system32\gah95on6.exe

a trybie awaryjnym fix w hijacku:

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c6.cab


(Damian) #5

Ten klucz wywal w Hijacku, a potem ręcznie usuń z dysku wyróżniony plik.


(boczi) #6

Msconfig dla W2k możesz mieć.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... onfig+2000