Log


(system) #1

Proszę o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:26:59, on 05-06-05

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\PROGRAMY\AVAST! V.4.6 ANTIVIRUS - PROGRAM ANTYWIRUSOWY\ASHSERV.EXE

D:\PROGRAMY\KERIO PERSONAL FIREWALL 4.1.3 - CHRONI PRZED WłAMANIAMI Z SIECI\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

D:\PROGRAMY\KERIO PERSONAL FIREWALL 4.1.3 - CHRONI PRZED WłAMANIAMI Z SIECI\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAMY\AVAST! V.4.6 ANTIVIRUS - PROGRAM ANTYWIRUSOWY\ASHWEBSV.EXE

D:\PROGRAMY\SKYPE\ 1.2.0.48 - PROGRAM UMOżLIWIAJąCY PROWADZENIE ROZMóW PRZEZ INTERNET\SKYPE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\PROGRAMY\SPYBOT - SEARCH & DESTROY 1.4 - WYSZYKUJE KOMPONENTY SZPIEGUJąCE I INNE ZłOśLIWE OPROGRAMOWANIE\TEATIMER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\PROGRAMY\INTERNET EXPLORER 6 - PRZEGLąDARKA INTERNETOWA\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRAMY\SPYBOT~1.4-W\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] D:\PROGRAMY\AVAST!~1.6AN\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] D:\programy\Avast! v.4.6 antivirus - program antywirusowy\ashServ.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.1.3 - chroni przed włamaniami z sieci\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\programy\Skype\ 1.2.0.48 - program umożliwiający prowadzenie rozmów przez internet\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\PROGRAMY\SPYBOT - SEARCH & DESTROY 1.4 - WYSZYKUJE KOMPONENTY SZPIEGUJąCE I INNE ZłOśLIWE OPROGRAMOWANIE\TeaTimer.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm


(Lukasz) #2

Log czysty,jak na moję oko.


(system) #3

dzięki, Spamerze


(fiesta) #4

A Alexę to koza zjadała:

Mało szkodliwa jednak nie powinna być w systemie.


(system) #5

i co mam z tą Alexą zrobić, bo nie znam się na tym HiJacku?


(Damian) #6

Ptaszkujesz w hijacku to co podał fiesta i klikasz fix :slight_smile: