Log


(Idealny3) #1

prosze o sprawdzenie jeszcze jednego loga znajomego

system Windows server 2003 Enterprise Edition

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 10:51:48, on 2005-06-10

Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000)

Running processes:

D:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\serverappliance\appmgr.exe

D:\WINDOWS\system32\certsrv.exe

D:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

D:\WINDOWS\system32\Dfssvc.exe

D:\WINDOWS\System32\dns.exe

D:\WINDOWS\system32\serverappliance\elementmgr.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\WINDOWS\System32\ismserv.exe

D:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

D:\WINDOWS\system32\sfmsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\sfmprint.exe

D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$UDDI\Binn\sqlservr.exe

D:\WINDOWS\system32\ntfrs.exe

D:\WINDOWS\System32\snmp.exe

D:\WINDOWS\system32\serverappliance\srvcsurg.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\lserver.exe

D:\WINDOWS\System32\wins.exe

D:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\RsServ.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\mqdssvc.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = D:\WINDOWS\system32\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=D:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'd:\documents and settings\administrator\windows\system32\mswsock.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zjadek.szczecienk.local

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = zjadek.szczecienk.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zjadek.szczecienk.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zjadek.szczecienk.local


(Qbek50) #2

niech siagnie i wrzuci loga z najnowszej wersji:

http://www.majorgeeks.com/download3155.html 8)


(Idealny3) #3

no ale jak na tą wersję to co jest nie tak?


(Kuz5) #4

Musisz wkleić nowszą wersje dopiero uzyskasz odpowiedz:arrow: HijackThis 1.99.1

Odpalasz program i klikasz Do a system scan and save a logfile następnie automatycznie wyskoczy dokument tekstowy którego całą zawartośći wklejasz na forum.