Log


(system) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie poniższego LOGa:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:56:28, on 2005-07-07

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\Hijack This 1.99.1 - program pozwalający na uporanie się ze złośliwym oprogramowaniem\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\programy\SPYBOT~1.4-P\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\programy\Skype 1.3.0.51 - program umożliwiający prowadzenie rozmów przez internet\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 0736030109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 0735961040

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe

Z góry dzięki. :smiley:


(Kuz5) #2

Log masz czysty

Masz jakis problem z kompem?


(system) #3

Nie, wręcz przeciwnie - śmiga jak szalony, ale profilaktyki nigdy nie za wiele. :smiley:


(Krzysieknd2) #4

Jak śmiga jak szalony to po co dajesz log ? :wink:


(boczi) #5