Log


(hajduk123) #1

Kumpel poprosił mnie o żeby dać loga do sprawdzenia bo od paru tygodni strasznie muli mu sie komp tzn. jak chce włączyć wiekszość gier to mu sie wiesza, on mial zainstalowaną pande demo no pousuwał wszystko ale jak zobaczycie w logu są wpisy z pandy do sie to jakoś wywalić z góry dzięki!!

Scan saved at 16:39:50, on 2005-08-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\JA\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.094\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2005\pavlsp.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe (file missing)

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe (file missing)

(aju) #2

czysty:

zainstaluj SP2

PS. usunąłeś jakos ręcznie pandę ?


(hajduk123) #3

tak wszystko ręcznie chyba usunięte czyściliśmy nawet rejestr ale to tez nie pomogło


(boczi) #4

Log czysty

Zbędniki możesz odznaczyć przez Start -> uruchom -> msconfig -> uruchamianie:

PDVDServ.exe

NeroCheck.exe

qttask.exe

jusched.exe

OSA9.EXE

MSN Messenger jeśli nie używasz usuń tym.

Co do wpisów Pandy:

Robisz tak.

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz:

I tu kolejno:

Panda Firewall Service

Panda Function Service

Panda Pavkre

Panda PavProt

Panda anti-virus service

Panda Preventium+ Service

Panda IManager Service

Następnie

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz kolejno: (po każdym wpisaniu dajesz OK)

PAVFIRES

PAVFNSVR

Pavkre

PavProt

PAVSRV

PREVSRV

PSIMSVC

Potem wyszukujesz każdy plik w systemie (zaznaczyłem wyżej, są pogrubione) i jeśli będzie, kasujesz.

Wszystko robisz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera!