Log


(123448) #1

prosze o spr:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:38:28, on 2005-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\AGNITUM\TAUSCA~1.7\taumon.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Dentr0s\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.203\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tau Monitor] D:\PROGRA~1\AGNITUM\TAUSCA~1.7\taumon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF027152-7AEB-4889-8623-D4567EFF36DF}: NameServer = 192.168.128.254,194.204.159.1

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(Qbek50) #2

do skasowania w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem sysa

kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz “msconfig” i w zakładce uruchamianie odchaczasz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for Updates Automatically


(123448) #3

dziękuje :slight_smile:


(squeet) #4

To wyrzuć, jak nie chcesz żeby Gadu-Gadu Ci się uruchamiało przy starcie systemu.

/tray - oznacza, że całe okienko chowa się od razu w trayu.


(123448) #5

wygodniej jest jak się uruchamia wraz z systemem.

to akurat wiem 8)


(Qbek50) #6

to jest tylko kosmetyka - jak chcesz to możesz to wyłączyć a jak nie to nie wyłączaj :slight_smile: