Log


(Nelvin) #1

Witam!

Co jakiś czas robię loga aby sprawdzićczy wszystko w porządku

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:14:14, on 2005-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Winamp3\winamp3.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\GIANTAntiSpywareMain.exe

C:\Documents and Settings\Tadeusz\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www6.execsoft.com/updates/updates.asp?PC=1&PE=4&PT=1&MajorVer=9&MinorVer=0&PBN=515&PMBN=0&LCID=1033

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{194436F4-7573-452F-8344-6F6320E7FC04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{194436F4-7573-452F-8344-6F6320E7FC04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

I martwi mnie to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www6.execsoft.com/updates/updates.asp?PC=1&PE=4&PT=1&MajorVer=9&MinorVer=0&PBN=515&PMBN=0&LCID=1033

Czy to cośgroźnego? Bo igdy tego nie miałem. Dodam że kuzyn coś dziśw kompie grzebał ale chyba nic poważnego nie zmajstrował :]


(Kuz5) #2

Log czysty

Ciachnij: