Log


(Master L) #1

Witam. Proszę o sprawdzenie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:39:22, on 2005-10-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\PopUpBlocker9.exe

C:\WINDOWS\System32\Svhost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\DOCUME~1\piwko\USTAWI~1\Temp\gsf2\F3nR-Mirc.exe

C:\WINDOWS\System32\Xsyn.pif

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\cmdtel.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\piwko\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Popup Blocker System9 Monitoring] PopUpBlocker9.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SPK3.exe] Svhost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SECRETSERVICE] C:\DOCUME~1\piwko\USTAWI~1\Temp\gsf2\F3nR-Mirc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [M1cr0s0ftf DDEs C0ntr01] Xsyn.pif

O4 - HKLM\..\Run: [msnessenger] C:\WINDOWS\System32\havana.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [Popup Blocker System9 Monitoring] PopUpBlocker9.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SPK3.exe] Svhost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [M1cr0s0ftf DDEs C0ntr01] Xsyn.pif

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Popup Blocker System9 Monitoring] PopUpBlocker9.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk546YYPL

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Loading Outpost Connections (KDE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\cmdtel.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Networks Associates Technology, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Dziękuje


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Loading Outpost Connections nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz KDE => Ok i zresetuj komputer.

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Trojan.Repsamo jak go usunąć masz TUTAJ

Plik mdms.exe usuń programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\windows\system32** mdms.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

(Jeżeli bedziesz miał problem w usunięciu jakiegoś pliku skorzystaj z KillBoxa)

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety i zastosuj plik naprawczy

Po tych wszystkich zabiegach dajesz nowego loga