Log


(Nelvin) #1

Witam!

Nie wiem czemu komputer wyłącza się z 5 minut. Nigdy tak długo się nie wyłączał.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:04:02, on 2005-10-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{194436F4-7573-452F-8344-6F6320E7FC04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{194436F4-7573-452F-8344-6F6320E7FC04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

(aju) #2

pogrubiony skasuj ręcznie z dysku w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

dodatkowo start=>uruchom=>msconfig=> w zakładce uruchamianie odchaczasz:

soundman

ściągnij ten program jesli nie używasz messengera to go nim odinstaluj

włącz nim również usluge “szybkie zamykanie” może pomoze co do głownego problemu.

poczytaj jeszcze o optymalizacji


(Kuz5) #3

Gryban Zostaw ten wpis to od WellGet

aju nie wprowadzaj w bład usera

Log masz ok