Log


(Koks497) #1

Witam prosil bym o sprawdzenie loga znajomego :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:21:34, on 17.10.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AccSys\AccWLSvc.exe

C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\NVATray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Programme\Winamp\winampa.exe

C:\Programme\Save\Save.exe

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Programme\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Grzegorz Koehler\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.arcor.de

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.arcor.de

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.arcor.de

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.arcor.de

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.arcor.de

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Arcor AG & Co. KG

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programme\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programme\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] "C:\Programme\Save\Save.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eTrustPPAP] "C:\Programme\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Programme\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: AccSys WiFi Server (AccWLSvc) - AccSys GmbH - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AccSys\AccWLSvc.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

A wiec znajomy zainstalowal program bearsher a slyszalem ,ze wraz z nim syf sie instaluje ...


(Qbek50) #2

kasacja ręczna folderu:

a potem wpis w Hijacku - w trybie awaryjnym 8)


(Gutek) #3

odinstaluj szpiega a folder recznie usuń


(Koks497) #4

a tak pozatym czysto ?


(Qbek50) #5

tak, kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz "msconfig" i w zakładce uruchamianie odchaczasz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically


(Koks497) #6

Dziekuje w imieniu kolegi i moim :slight_smile: