Log


(Marcino) #1

Po raz 1…


(Gutek) #2

Jest Ok czyli spokojnie :wink: