Log


(Kefas) #1

Coś dziwnie działa mój komputer. Dlatego proszę dla pewności sprawdzić log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:06:59, on 2005-12-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Opera\Opera.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “d:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Home Edition\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] d:\ZoneAlarm\zlclient.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 5023778921

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - d:\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Home Edition\kavsvc.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(Gutek) #2

co dokąłdnie?

Log Ok


(Kefas) #3

Np dziś w menu połączenia sieciowe wyłączyłem sobie sieć a gdy chciałem uruchomić ponownie to niebieski ekranik.

Albo się dźwięk zawiesza(nie gra np muzyka tylko pisk) a po restarcie wszystko ok.


(Gutek) #4

no i jaki błąd Stop wywaliło???

Jak to był błąd to zobacz: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=22892 -post Picaso związany z ZoneAlarm


(Kefas) #5

Wielkie dzięki za pomoc, problem robił zone alarm.