Log


(Vilhelmas) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:44:17, on 2005-12-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\svhost.exe

C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programs\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Programs\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\DOCUME~1\PECIUL~1\USTAWI~1\TEMP\_VWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\inet20009\mm4.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programs\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\PECIUL~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.188\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe svhost.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Programs\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\System32\wiywri.exe reg_run

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programs\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programs\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programs\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\Programs\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: AntiVir Update Temp (TmpUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\DOCUME~1\PECIUL~1\USTAWI~1\TEMP\_VWUPSRV.EXE

(lazikar) #2

Wydzielono. :!:


(Vilhelmas) #3

Coś możecie zrobić? Raczej wzkazać które pliki trzeba usunąć.


(Gutek) #4
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Vilhelmas) #5

Dlaczego gdy uruchamiam tryb awaryjny nie mogę ruszać myszką, a rozdzielczość jest bardzo wielka


(Gutek) #6

Jaki port używasz do myszy:

Na COM mysz w Trybie Awaryjnym nie chodzi.

Na PS/2 powinna dzialac bez problemu.


(Vilhelmas) #7

Dzięki za wszystko! ten"secure32"już mnie nie męczy.Lecz mój komputer bardzo powoli działa.

Złączono Posta : 24.12.2005 (Sob) 2:25

I jeszcze możesz mi doradzić jaki AntiVirus(owszem bezpłatny) jest najlepszy.

Złączono Posta : 24.12.2005 (Sob) 2:26

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:28:38, on 2005-12-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programs\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\DOCUME~1\PECIUL~1\USTAWI~1\TEMP_VWUPSRV.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe svhost.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “D:\Programs\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “D:\Programs\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM…\Run: [winsync] C:\WINDOWS\System32\wiywri.exe reg_run

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programs\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programs\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programs\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\Programs\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programs\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: AntiVir Update Temp (TmpUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\DOCUME~1\PECIUL~1\USTAWI~1\TEMP_VWUPSRV.EXE

Złączono Posta : 24.12.2005 (Sob) 2:29

A i jeszcze. DOBREGO MIKOŁAJA! !!


(Gutek) #8

Nic nie usunołeś zobacz na mój post wyzej i do dzieła :wink: