Log


(Pospalbym) #1

Witam

Na własne zyczenie (nieswiadomie :wink:) zainstalowalem sobie pelno syfu prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:09:44, on 2006-01-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\etb\pokapoka63.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\WINDOWS\mjshjg.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Marzenka\Menu Start\Programy\Autostart\GameMinimizer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marzenka\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.688\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\system32\smmss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows update] C:\WINDOWS\system32\wudupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software from P2P and now I post my Hijack log whining] C:\WINDOWS\system32\Need for Speed Most Wanted crack.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service63] C:\WINDOWS\etb\pokapoka63.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TnFiRE] C:\WINDOWS\mjshjg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: GameMinimizer.exe

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

Żeby było jeszcze śmieszniej nie mogę odpalić kompa w trybie awaryjnym a podczas sprawdzania ad adware komputer mi sie resetuje

Jak mam to usunąc i co jest z tym trybem awaryjnym


(Kuz5) #2

A co to jest :?

Zamykam z przyczyn regulaminowych