Log


(system) #1

O sprawdzenie grzecznie proszę :lol:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 23:05:52, on 2004-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

D:\ściągnięte\Temp\mul\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\rsmsink.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Grzesiek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://netmedia.lublin.pl/~withintemptation/Forum/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - Startup: emule.lnk = Temp\mul\eMule\emule.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\upudgxbx.exe

O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1DE09DBA-D6CC-48E2-B44B-BAC68B111446}: NameServer = 80.244.128.1,80.244.128.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7D43FA81-4610-4B29-83E3-06CC4D4F13A6}: NameServer = 80.244.128.1,80.244.128.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1DE09DBA-D6CC-48E2-B44B-BAC68B111446}: NameServer = 80.244.128.1,80.244.128.2

(Golden Finger) #2
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://netmedia.lublin.pl/~withintemptation/Forum/index.php 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\upudgxbx.exe 

O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab

Do usunięcia :smiley:

Pozdrawiam :okulary:


(Bandita1991) #3

No to już raz umeiszczałem w jakimś temacie, ale nikt mi nie sprawdził to teraz spróbuje tu.... :slight_smile:

Czy ktoś mógłby mi sprawdzić tym razem loga (również grzecznie proszę :stuck_out_tongue: )

A oto i on:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:12:41, on 2004-09-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\eDonkey2000\edonkey2000.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-Sched.exe

C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Wojtek\Programasy\Antivirusowe itp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: NetSprint Toolbar - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\tbu1F5\toolbar.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000\edonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FRISK FP-Scheduler] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-Sched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] "C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\tbu1F5\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

(Xiao19) #4

Bartorex

kasujesz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

skanery AV

masz podane na vortalu forum

programy zabezpieczajace tak samo

powodzenia


(Bandita1991) #5

Dzięki Kamcia :lol: