Logfile Hijacka


(Maciek) #1

Standardowa prośba, gdyż dzieje się coś niedobrego. :evil:

–>>wyróżnione<<-- mam te, co mnie szczególnie niepokoją…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:32:02, on 2006-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

-->>C:\WINDOWS\System32\smss.exe<<--

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

-->>C:\WINDOWS\system32\lsass.exe<<--

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

-->>C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe[/b]

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp2\winampa.exe

C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe

C:\Program Files\DoubleDesktop\dd.exe

C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\TClock Light\tclock.exe

C:\Program Files\stickies\stickies.exe

C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\Power menu\PowerMenu.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Opera2\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


-->>O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - C:\WINDOWS\System32\apwiz.dll<<-- (<- ■■■??)

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp2\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RestoreDesktop] C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe

O4 - Startup: Skrót do tclock.lnk = C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\TClock Light\tclock.exe

O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\stickies\stickies.exe

O4 - Startup: Skrót do PowerMenu.lnk = C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\Power menu\PowerMenu.exe

O4 - Startup: Konnekt.lnk = C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

O4 - Global Startup: DoubleDesktop.lnk = C:\Program Files\DoubleDesktop\dd.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZONELABS\vsmon.exe

-->>O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - Unknown owner - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe (file missing)<<--(wiem, że szkodnik, plik wywalony, ale wpis pozostał)

Kilka dni temu miałem wira, lecz pozbyłem się go przywracaniem systemu. A dziś widzę ponownie te same wpisy i objawy… :evil:


(Jacolok) #2

Usuń ręcznie z dysku i ściągnij jv16 Power Tools i wyczyść rejestr.


(Maciek) #3

Aktualnie ten skurczybyk poczynił takie szkody, że pod WInZgrozą nie mam dostępu do neta :evil:. Piszę teraz spod Knoppixa na livecd, a nie zamierzam tak egzystować przez dłuższy czas. Czeka mnie przywracanie systemu do stanu sprzed przeszło miesiąca, a zmieniłem ostatnio dość dużo i BARDZO bym chciał tego uniknąć. Może jest inny sposób pozbycia się problemu na stałe? Format od razu odpada. Chyba, że nie będzie innej ewentualności, ale wtedy to Winda leci out na stałe i przesiadam się na linuksa :-x


(Gutek) #4

usuń recznie plik a wpis hijackeim

to ok jest wpis to od D-link software