Logfile of HijackThis >>>?


(Kristof 26) #1

Witam. Powiedzcie mi co mam usunąć a co zostawić.

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 16:10:45, on 2004-07-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\Spam Inspector\siService.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\Spam Inspector\siMailProxyServer.exe

C:\Program Files\GIANT Company Software\Spam Inspector\siSpamFilterEngine.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Real\RealOne Player\RealPlay.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

E:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [siService.exe] "C:\Program Files\GIANT Company Software\Spam Inspector\siService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38121.2092592593

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E910159F-AFE6-45FE-B1A6-11E512526A24}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F116CDCF-F9CE-4A83-9520-15C4491F7337}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

(Zbych ) #2

Z mojego punktu widzenia uważam że wszysko jest w pożądku i nie należy nic usówać ale moge sie mylić.


(system) #3

Nie widzę niczego niebezpiecznego.

Lepiej nie używaj IE, ale przesiądź się np. na Mozillę.

No i uważaj z paskiem Googla (nie korzystaj z tzw. funkcji dodatkowych, bo

mogą Cię szpiegować).


(Yuccas) #4

dobra tez mam tak problrm jednak u mnie cos trza na 100% usunąć pomocy :stuck_out_tongue:

ogfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 23:54:50, on 2004-07-28

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\HCOUNT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINPE32.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\YDPDICT\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MP_S3.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\NTGA32.EXE

C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\MOJE DOKUMENTY\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://sqxzl.dll/index.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://sqxzl.dll/index.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://sqxzl.dll/index.html#96676

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F1 - win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTWARE\QUICKF~1\PLUGINS\IEHELP.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: ICOO Loader BHO - {B9D90B27-AD4A-413a-88CB-3E6DDC10DC2D} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL (file missing)

O2 - BHO: Class - {DD4CC0DD-EC25-AC53-B55C-05B9DCC2337E} - C:\WINDOWS\SYSTEM\APPKT.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SiSAudio] C:\WINDOWS\SYSTEM\MP_S3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NTGA32.EXE] C:\WINDOWS\NTGA32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [MDM7] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE"

O4 - HKLM\..\RunServices: [WINPE32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINPE32.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

O21 - SSODL: AUHook - {BCBCD383-3E06-11D3-91A9-00C04F68105C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AUHOOK.DLL

prosze o szybką odpowiedz z góry dzienkuje


(Golden Finger) #5

Dla yuccas

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://sqxzl.dll/index.html#96676 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://sqxzl.dll/index.html#96676 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\sqxzl.dll/sp.html#96676 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://sqxzl.dll/index.html#96676

Do usunięcia

Przed wszelkimi działaniami w rejestrze zrób jego kopię

Użyj programów dostępnych w Vortalu do czyszczenia systemu:

  1. CWShredder

  2. Ad-aware

  3. Spybot Search & Destroy

i ten program ściągnij XoftSpy

Pozdrawiam :okulary:


(Hdd) #6

Witam , juz 28 godzine probuje sie pozbyc tego i nic :frowning: zwalnia mi siec pwooduje jakies dziwne polaczenia KOSZMAR!!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\System32\mswork.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Raz\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=iear=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=iepver=6ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=iear=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=iear=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}clcid={SUB_CLSID}pver={SUB_PVER}ar=home

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8465CF3-EE21-4FB9-9F2D-6ABA7D01A6D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: Web Event Logger - {79FEACFF-FFCE-815E-A900-316290B5B738} - C:\WINDOWS\System32\Pofjeg32.dll (file missing)

cos tu jest nie tak ?? :roll:


(Golden Finger) #7
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com.pl 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

To możesz usunąc ale zawsze przed działaniem Zrób kopię rejestru Powinnieneś najpierw użyć narzędzi, które wskazałem w poprzednim poscie. Pierwsze trzy są dostępne w Vortalu: 1. CWShredder 2. Ad-aware 3. Spybot Search & Destroy i ten program ściągnij XoftSpy

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

Wyłącz to poprzez - Start-Uruchom - msconfig , wybierz zakładkę Uruchamianie i odhacz przy wpisie.

Trojanscaner możesz uruchamiac ręcznie po uruchomieniu systemu, dzięki temu system powinien się szybciej uruchamiać. Na starcie wystarczy, jak masz włączonego antywira.

Pozdrawiam :okulary:


(Hdd) #8

Tak jest good ? :lol:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 11:49:10, on 2004-07-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\System32\mswork.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Raz\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Guard] waumgrd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mswork Service] mswork.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8465CF3-EE21-4FB9-9F2D-6ABA7D01A6D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Dziekuje za pomoc !!


(Hdd) #9

i o co chodzi wlaczam komende netstat -a a tam setki polaczen O_o

Zaczelo sie bo nie moglem sie polaczyc a jak juz sie polaczylem z neo to transfer byl beznadziejny na infolini telekomuny powiexdiano mi ze mam wpisac komende netstat -a i pani powiedziala ze mam wirusa dlatego mam tyle polaczen i dlatego mam taki transfer! !!