Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 13:49


(Przemo170497) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:49:37, on 2011-02-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\16D4C8\6981C7.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\Ciokalski\Menu Start\Programy\Autostart\xe0304.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\11D3E9\T8715AD4.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/home?AF=15627

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSof0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll

O2 - BHO: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSof0.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSof0.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [6981C7] C:\WINDOWS\system32\16D4C8\6981C7.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CmPCIaudio] RunDll32 CMICNFG3.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [steam] "C:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [ESL Wire] "C:\Program Files\EslWire\wire.exe" --tray

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: 6981C7.lnk = C:\WINDOWS\system32\16D4C8\6981C7.EXE

O4 - Startup: xe0304.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 8309 bytes


(Leon$) #2

o co chodzi z tym logiem

1.napisz co cię boli

2.Pobierz OTL otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTL.txt oraz Extras.txt.

3.log wklej jak należy http://www.wklej.org/

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

:slight_smile:


(Przemo170497) #3

http://wklej.to/Nj2yW

http://wklej.to/4s3No

-- Dodane 27.02.2011 (N) 15:44 --

o to chodzi?


(Leon$) #4

proszę pokazać log OTL.txt

oraz opisz jakie masz problemy

:slight_smile:


(Przemo170497) #5

Nie wiem czy to zależy od mojego internetu czy komputera.Mam niesamowicie wysoki ping, nie wie co zrobić. W godzinach rannych i w nocy dobrze jest ale gdy siedze w poludnie to nie da się wytrzymać mam radiówkę = ping i lagi rozmumiem. Czy da się jakoś zmieniejszyć albo coś ?:slight_smile:

http://www.wklej.org/id/483657/


(djkamil09061991) #6

Odinstaluj poprzez dodaj usuń programy: Softonic-Eng7 Toolbar oraz conduitEngine

Wklej w OTL i naciśnij wykonaj skrypt:

dajesz log z usuwania i nowy log z OTL


(Przemo170497) #7

pomoże to radiówce?


(djkamil09061991) #8

Wykonuj instrukcję to się przekonasz.


(Przemo170497) #9

slaba ta instrukacja dodaj usun programy "panel sterownai ta ? ale nie mam tych plikow tam

-- Dodane 27.02.2011 (N) 16:54 --

i co już?

-- Dodane 27.02.2011 (N) 16:56 --

http://www.wklej.org/id/483701/


(djkamil09061991) #10

Tak dodaj usuń programy w panelu sterowania. Log z usuwania który podałeś wskazuje na to że do OTL nie wkleiłeś całego mojego skryptu, powtórz usuwanie tym razem skopiuj wszystko zaczynając od

:OTL aż do

:Commands

[emptytemp]


(Przemo170497) #11

skopiowałem dobrze.


(djkamil09061991) #12

Albo nie wstawiłeś całego logu z usuwania albo żle skopiowałeś. Pokaż nowe logi z OTL tak jak to robiłeś na początku.


(Leon$) #13

wstawił obcięty log usuwanie się odbyło

:slight_smile:


(Przemo170497) #14

http://www.wklej.org/id/483713/

http://www.wklej.org/id/483723/

-- Dodane 27.02.2011 (N) 17:19 --

http://www.wklej.org/id/483730/

-- Dodane 27.02.2011 (N) 17:21 --

Nic to nie daje.


(djkamil09061991) #15

Usuniemy jeszcze te śmieci, wklej w OTL

Naciśnij wykonaj skrypt, po restarcie kompa naciśnij w OTL sprzątanie i to na tyle. Dodatkowo możesz przeskanować komputer programem Malwarebytes


(Leon$) #16

jak-zmiejszyc-ping-t338880.html

:slight_smile:


(Przemo170497) #17

djkamil09061991 , Zamiast zwieszyć szybkość to mi zmalała ;/ i co teraZ?


(djkamil09061991) #18

Pingu w grach itp raczej nie zmniejszysz :stuck_out_tongue: Ma na to wpływ pogoda, odległośc od nadajnika itp itd. Sam posiadam radiówke mam pingi po 29 i pogoda ma mały wpływ na mój net ze względu na małą odległość od nadajnika (ok 100m)


(Przemo170497) #19

ja mam podobnie przez ulice i ogródek z domem i jest już odbiornik .

-- Dodane 27.02.2011 (N) 17:43 --

i to co robiłem to wo gule co mi to dało bo nie wiem za bardzo.

-- Dodane 27.02.2011 (N) 17:44 --

czy poprawie szybkość jak zmienie na do 1 mb bo mam 512 teraz.


(lazikar) #20

pingovskyy , ortografia, na forum należy pisać także z polskimi literkami (ą, ę, ź, ż, ć, ó, ł, ń), zasady wstawiania logów itd itp

Dlatego proszę o poprawienie swojego posta. W przypadku zignorowania prośby, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje.