Logger.zbot i logger.banker


(Aris^) #1

Witam. Mam problem z tymi dwoma wirusami. AVG Antywirus wykrywa je i usuwa ale one ciągle wracają. Porszę o pomoc. Oto logi z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:41:52, on 2007-12-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.ovsem.net/images/hardware/ninja-04b.jpg

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\System32\ntos.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WebAssist - {85589B5D-D53D-4237-A677-46B82EA275F3} - C:\WINDOWS\System32\AU48iI55.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PowerBar] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F554} (Flatcast Viewer 4.16) - http://data.flatcast.com/data/objects/NpFv41629.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

(Gutek) #2

Pobierz program SDFix

-


(Aris^) #3

Wpierw zeskanowałem komputer AVG Antyspywere'm, i usunalem trojany (zapewne od razu wrocily). Nastepnie tryb awaryjny i zastosowanie sie do Twoich rad. Oto wyniki:

SDFix: Version 1.117


Run by Mariusz on 2007-12-08 at 22:08


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\Documents and Settings\Mariusz\~tmp1174.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\ntos.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll - Deleted

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll.cla - Deleted

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\video.dll - Deleted
Folder C:\WINDOWS\system32\wsnpoem - Removed


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1262.1 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-08 22:16:58

Windows 5.1.2600 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\d347prt\Cfg\0Jf40]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="7000"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]

"VideoInitTime"=dword:00000443


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Watchdog\Display]

"ShutdownCount"=dword:00000288

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\lanmanserver\parameters]

"AutoShareWks"=dword:00000000

"AutoShareServer"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\lanmanworkstation\parameters]

"AutoShareWks"=dword:00000000

"AutoShareServer"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8291D04A-915D-40C1-A676-1B9A4BF68462}]

"LeaseObtainedTime"=dword:475afb79

"T1"=dword:475ba439

"T2"=dword:475c22c9

"LeaseTerminatesTime"=dword:475c4cf9

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\{8291D04A-915D-40C1-A676-1B9A4BF68462}\Parameters\Tcpip]

"LeaseObtainedTime"=dword:475afb79

"T1"=dword:475ba439

"T2"=dword:475c22c9

"LeaseTerminatesTime"=dword:475c4cf9


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComputerDescriptions]

"{\1\xd3?A\1W?"=""

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------


File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


Sat 8 Dec 2007 769 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\mmf.sys"

Fri 19 Oct 2007 4,348 ..SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"


Finished!

Teraz ComboFix (mam nadzieje że o ten chodzi)


(Gutek) #4

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

C:\WINDOWS\system32\mmf.sys - przeskanuj plik na http://virusscan.jotti.org/


(Aris^) #5

Dziękuje za pomoc, wirus został usunięty.