Logi combofix prosze o mala pomoc


(Bart911) #1

Witam mam komputer ktory wrzuca mi trojana na pendrive i dalej sie rozprzestrzenia

oto log z combo fixa

ComboFix 09-04-01.01 - LUKI 2009-04-02 11:21:37.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.1022.581 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\LUKI\Pulpit\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Anti-Virus *On-access scanning disabled* (Updated)

FW: Kaspersky Anti-Virus *disabled*

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32_000006_.tmp.dll

c:\windows\system32_000009_.tmp.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-03-02 do 2009-04-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-01 07:04 . 2009-04-01 07:05

2009-04-01 07:04 . 2009-04-01 07:07

2009-03-30 11:52 . 2009-02-03 23:15 81,920 -r-hs---- c:\windows\test.exe

2009-03-23 10:29 . 2009-03-23 10:29

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-02 09:23 89,936 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx

2009-04-02 09:23 803,104 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat

2009-04-02 09:23 258,356 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-04-02 09:23 17,963,040 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-04-02 05:05 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab

2009-03-23 08:40 --------- d-----w c:\program files\Yahoo!

2009-03-23 08:38 --------- d-----w c:\program files\Winamp

2009-03-23 08:32 --------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-03-17 08:02 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe

2009-02-20 06:12 --------- d-----w c:\program files\EGSoftware

2009-02-16 06:31 --------- d-----w c:\program files\K-Lite Codec Pack

2009-02-06 11:56 --------- d-----w c:\documents and settings\LUKI\Dane aplikacji\U3

2009-02-06 10:13 --------- d-----w c:\program files\KonwerterDWG

2009-02-06 10:13 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Mochcom Shared

2009-02-03 17:56 89,601 ----a-w c:\windows\system32\drivers\klick.dat

2009-02-03 17:56 101,287 ----a-w c:\windows\system32\drivers\klin.dat

2008-09-22 06:13 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008092220080923\index.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-03-20 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-08-11 7630848]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-08-11 86016]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-09-12 36352]

"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe" [2008-10-06 231952]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-06-28 c:\windows\RTHDCPL.EXE]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\LUKI\Menu Start\Programy\Autostart\

Skr˘t do access_iso.lnk - D:\access_iso.bat [2008-06-23 116]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]

Source= c:\documents and settings\LUKI\Pulpit\PC300628.JPG

FriendlyName=

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

--a------ 2009-02-27 18:10 35696 c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

--a------ 2008-04-14 19:21 1695232 c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

--a------ 2006-01-12 16:40 155648 c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

--a------ 2007-04-06 14:00 77824 c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

--a------ 2006-08-11 22:43 1519616 c:\windows\system32\nwiz.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]

--a------ 2006-05-16 18:04 2879488 c:\windows\SkyTel.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\test]

-r-hs---- 2009-02-03 23:15 81920 c:\windows\test.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Symantec Core LC"=2 (0x2)

"SPBBCSvc"=2 (0x2)

"SNDSrvc"=2 (0x2)

"SAVScan"=3 (0x3)

"ose"=3 (0x3)

"NSCService"=3 (0x3)

"navapsvc"=2 (0x2)

"MDM"=2 (0x2)

"LiveUpdate"=3 (0x3)

"Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate"=2 (0x2)

"ccSetMgr"=2 (0x2)

"ccProxy"=2 (0x2)

"ccISPwdSvc"=3 (0x3)

"ccEvtMgr"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [2007-05-30 24344]

R3 KMM4xUSB;KMM4xUSB Driver (kmm4xusb.sys);c:\windows\system32\drivers\kmm4xusb.sys [2003-06-02 101884]

R3 scrusb2a;SmartCard-Reader USB 2A;c:\windows\system32\drivers\scrusb2a.sys [2007-03-10 74474]

S2 Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;"c:\program files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe" --> c:\program files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe [?]

S2 Kmm4xNT;Kmm4xNT;c:\windows\system32\drivers\KMM4XNT.SYS [2007-10-17 95484]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{c5cc22ac-e744-11db-9a36-003005a1a2fe}]

\Shell\AutoRun\command - k:\driver\usb\–Ľ‡‘Š•†‘Í€ŚŽ

\Shell\open\command - k:\driver\usb\–Ľ‡‘Š•†‘Í€ŚŽ

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

MSConfigStartUp-ADSTOP - c:\documents and settings\LUKI\Pulpit\ADSTOP.exe

MSConfigStartUp-ccApp - c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.onet.pl/

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\LUKI\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\0o2d71gl.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/sli ... ie7&query=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.onet.pl

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/sli ... pab&query=

FF - component: c:\documents and settings\LUKI\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\0o2d71gl.default\extensions{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\components\WinampTBPlayer.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava11.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava12.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava13.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava14.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjava32.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre1.6.0\bin\npoji610.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1375 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-02 11:24:40

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

  • > 'winlogon.exe'(1084)

c:\windows\system32\klogon.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\system32\scardsvr.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\combofix\hidec.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\combofix\Catchme.tmp

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-04-02 11:28:08 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-02 09:26:50

Przed: 43 226 963 968 bajtów wolnych

Po: 43,348,865,024 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

171 --- E O F --- 2009-03-24 05:56:24


(Spandau) #2

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Agatonster) #3

bart911 ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat. Popraw pisownię.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

OT już tam wędruje.