Logi do sprawdzenia (brak antywirusa)


(Franio194) #1

Zwykłem nie używać antywirusa, ponieważ nie jest mi potrzebny, tylko obciąża procesy. Dlatego od czasu do czasu wrzucam logi na forum. Tak więc załączam logi:

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1646443/

Addition: http://www.wklej.org/id/1646444/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [7575768 2014-05-14] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3036738082-2301384800-4164432994-1000\...\Run: [AdobeBridge] = [X]
HKU\S-1-5-21-3036738082-2301384800-4164432994-1000\...\MountPoints2: {9c6884bd-6b3a-11e4-91cd-8c89a56aec22} - G:\LG_PC_Programs.exe
Startup: C:\Users\Franek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PB74 (1).lnk
ShortcutTarget: PB74 (1).lnk - C:\ProgramData\{8bcc4e5d-09a9-abd3-8bcc-c4e5d09a3974}\PB74 (1).exe (No File)
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
FF Extension: youtubeadblocker - C:\Users\Franek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ibo3kijo.default\Extensions\2@wX.edu [2015-02-24]
FF Extension: UunniDEalsi - C:\Users\Franek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ibo3kijo.default\Extensions\fI9i@1.org [2015-02-24]
S1 EIO64; system32\DRIVERS\EIO64.sys [X]
S3 MSICDSetup; \\E:\CDriver64.sys [X]
S1 SydexFDD; system32\drives\sydexfdd.sys [X]
S3 vmci; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmci.sys [X]
S3 VMnetAdapter; system32\DRIVERS\vmnetadapter.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.