Logi do sprawdzenia


(Bbieniol) #1

Witam! M贸j problem lezy w wysokich pingach w grach sieciowych :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:10:43, on 2005-11-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 艁膮cza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [tray] C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe 艂膮cza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe 艂膮cza do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane 艂膮cza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane 艂膮cza do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: 艢ci膮gnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: 艢ci膮gnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6B81F44-5662-4E72-A953-56BC3226035E}: NameServer = 10.120.48.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Z g贸ry dzi臋ki za pomoc :wink:

Pozdrawiam


(Gutek) #2

LOG Ok

niestety nie gram wiec na to nie odpowiem, nie wiem jakie mniej wi臋cej powinny byc :wink:


(Bbieniol) #3

Prosz臋 o ponowne sprawdzenie log贸w - tym razem komp przymula (wr臋cz czasami nie da sie na nim pracowa膰 :frowning: )

Logi z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 16:58:10, on 2005-12-09 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe 

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe 

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe 

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe 

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe 

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe 

C:\Program Files\Opera\Opera.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe 

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe 

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe 

C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 艁膮cza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll 

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe 艂膮cza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe 艂膮cza do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane 艂膮cza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane 艂膮cza do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html 

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniej膮cego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html 

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm 

O8 - Extra context menu item: 艢ci膮gnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm 

O8 - Extra context menu item: 艢ci膮gnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll 

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing) 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe 

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe 

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe 

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Log z Silenta:

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/ 

Operating System: Windows XP SP2 

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: 

--------------------------------- 


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] 

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"] 


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"MKS_MENU" = "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe" ["MKS Sp. z o.o."] 

"ABREGMON" = "C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe" ["ArcaBit"] 

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS] 

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] 

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS] 

"(Default)" = (empty string) 

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}" = "C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" ["Google Inc."] 

"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ 

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID] 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 

{AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}\(Default) = "AcroIEToolbarHelper Class" [from CLSID] 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ 

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wy艣wietlania" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found] 

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] 

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS] 

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS] 

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] 

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] 

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"] 

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] 

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] 

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] 

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] 

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] 

"{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" = "EzCddax extension" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data] 

"{D25B2CAB-8A9A-4517-A9B2-CB5F68A5A802}" = "Adobe.Acrobat.ContextMenu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat Elements\ContextMenu.dll" ["Adobe Systems Inc."] 

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509050}" = "GMail Drive" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"] 

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509052}" = "GMailFS Property Sheet" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"] 

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509054}" = "GMailFS Drop Handler" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"] 

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509056}" = "GMailFS Context Menu" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"] 


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\ 

Adobe.Acrobat.ContextMenu\(Default) = "{D25B2CAB-8A9A-4517-A9B2-CB5F68A5A802}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat Elements\ContextMenu.dll" ["Adobe Systems Inc."] 

EncodeDivXExt\(Default) = "{E9F5B111-CACC-4FD4-81FD-4EB4FD6765A3}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DivX\Dr.DivX\EncodeDivXExt.dll" [file not found] 

EzCddax\(Default) = "{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data] 

MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data] 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ 

MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data] 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Active Desktop and Wallpaper: 

----------------------------- 


Active Desktop is disabled at this entry: 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState 


HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Enabled Screen Saver: 

--------------------- 


HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: 

------------------------------- 


Namespace Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 


Transport Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: 

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17 

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: 

------------------------------------ 


Toolbars 


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ 

"{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93}" = "Adobe PDF" [from CLSID] 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ 

"{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93}" = "Adobe PDF" [from CLSID] 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 


Explorer Bars 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ 

{182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B}\ = "Adobe PDF" [from CLSID] 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ 

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ 

"MenuText" = "Sun Java Console" 

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}" 

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] 


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\ 

"ButtonText" = "FlashGet" 

"MenuText" = "&FlashGet" 

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" [file not found] 


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ 

"ButtonText" = "Messenger" 

"MenuText" = "Windows Messenger" 

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): 

------------------------------------------------------------------ 


ArcaBit NetMonitor, ABNetMon, "C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe" ["ArcaBit sp. z o.o."] 

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS] 

MkS_Scan, MkS_Scan, "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe" [empty string] 

MkS_Vir Monitor, MksVirMonSvc, "C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe" [empty string] 

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] 

StyleXPService, StyleXPService, ""C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe"" [empty string] 

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: 

--------------- 


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ 

Adobe PDF Port\Driver = "C:\WINDOWS\system32\AdobePDF.dll" ["Adobe Systems Incorporated."] 

Monitor 2 j臋zyka BJ\Driver = "CNBJMON2.DLL" [MS] 

Monitor j臋zyka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS] ---------- 

+ This report excludes default entries except where indicated. 

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, 

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. 

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives 

 took 924 seconds. 

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars 

 took 195 seconds. 

---------- (total run time: 1508 seconds)

Skanowa艂em ad_awarem - wszystko pousuwa艂em

Skanowa艂em mks_vir2005 - nic nie znalaz艂


(Gutek) #4

zaptaszkuj jak sie pojawi okno i kliknij Ok

Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in 鈥 topic=5989

Defragmentacj臋 zr贸b jak dawno nie robi艂e艣 :wink:


(Bbieniol) #5

Co mia艂e艣 na my艣li pisz膮c to ?? 呕e co mam zrobi膰 ?? Bo pod tym adresem jest kilkadziesi膮t r贸偶nych optymalizacji i nie wiem kt贸re mnie dotycz膮 :wink:

Z g贸ry dzi臋ki za odpowied藕

Pozdrawiam


(Gutek) #6

Czytasz i cz臋艣c rad stosujesz, no nie wyg艂upiaj si臋 :wink:

Przyspieszanie w艂aczenia wy艂膮czenai kompa, Odchudzanie dysku itd. Przegl膮dnij nie idz na 艂atwizn臋 :stuck_out_tongue: