Logi Hijackthis do sprawdzenia


(Radziu92) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:13:03, on 2007-03-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

G:\Test.Drive.Unlimited.CLONEDvD.MuLTi7-TXT\YASU\YASU.exe

D:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\cod2mp_s.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Family\Moje dokumenty\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ChangerBHO Class - {0edc6c20-a31c-11db-8ab9-0800200c9a66} - D:\WINDOWS\system32\audiosrvv.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: ContextualAds Class - {3AAC4C68-AFC8-11DB-80EF-8AF955D89593} - D:\Program Files\TrustIn Contextual\trustincontext.dll

O2 - BHO: Clicker Class - {631f7200-642e-11db-bd13-0800200c9a66} - D:\WINDOWS\system32\mscoriezb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: WeeklyExecuter Class - {f015f320-ab08-11db-abbd-0800200c9a66} - D:\WINDOWS\inetloader.dll

O2 - BHO: SpoofBHO Class - {F67EEB12-AB09-11DB-A6F1-260856D89593} - D:\WINDOWS\se_spoof.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [nvchost] D:\WINDOWS\winlogon.exe

O4 - HKLM..\Run: [winlogon] D:\WINDOWS\csrss.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Registry Repair Pro] D:\Program Files\3B Software\Windows Registry Repair Pro\Windows Registry Repair Pro.exe -X

O4 - HKLM..\Run: [MMSystem] c:\windows\system32\MMSystem.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Dodaj do listy drukowania - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj z dużą szybkością - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Podgląd - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F7DD4763-4B5A-4416-AEA0-2AA1BEC5F266}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

Komp mi ostatnio zamula i co chwile wyskakuje mi błąd explorer.exe


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(boczi) #3

Nie wiesz, nnie jesteś pewien - nie piszesz. Radzę skończyć pisanie takich postów od teraz. Post -> KOSZ