Logi HijackThis sprawdzenie


(T Pietrzak) #1

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

I:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

H:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

H:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

H:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

H:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe

H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "H:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "H:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "H:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 1948388328

O20 - AppInit_DLLs: H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - H:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - H:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


(Piotrek V100) #2

Wklej go tutaj:

http://www.wklej.org

Log z HijackThis czysty.

Podaj loga z ComboFix:

http://www.instalki.pl/programy/download/antyspyware/get.php?file=combofix

Przeskanuj komputer swoim antywirusem czyli Kasperskim.


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052