Logi i problem z usnieciem wpisu


(Kacper) #1

Chce usunac wpis KAV insternet security,ale po kazdym usunieciu wpisu z HijackThis po pewnym czasie pojawia sie on znowu :frowning: .Probowalem usunac wpisy w rejestrze za pomoca tuneUp ale wyskakuje błąd .Jaki program polecacie :lol: .Dla pewności dam loga :smiley: .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:40:28, on 2005-11-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\DOCUME~1\Kacperki\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Script Checker - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132001331391

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5E76BF00-89EA-430C-976D-122587F7834E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: AVP - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2006\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz AVP i potem ecznie usuń folder Kaspersky Lab te wpisy po ym hijackiem ciachnij


(Kacper) #3

Zrobilem tak jak mowiles i pisze odmowa dostepu przy wylaczaniu pliku :cry: .


(Gutek) #4

W trybie awaryjnym? Robiłeś to w trybie awaryjnym? Nie napisąłem wcześniej moja wina, zmęcznie uciekam :wink:


(Kacper) #5

Juz to wczesniej zrobilem, ale dzieki :stuck_out_tongue: .