Logi rundll sysMenu.dll


(Luki10) #1

Witam, podczas startu systemu wyskakuje mi 3 x komunikat - błąd

 

"Wystąpił błąd podczas uruchamiania pliku

 

C:\progra~1\COMMON~1\System\sysMenu.dll

 

Nie można odnaleźć określonego modułu"

 

FRST wywalił następujący rejestr http://wklej.org/id/1566358/

additional : http://wklej.org/id/1566357/

 

 

co dalej ? proszę pomożcie

 

 

 

 

 


(Acorus) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Luki10) #3

zrobione :

 

logi z FRST http://wklej.org/id/1566391/

 

AdwCleaner : http://wklej.org/id/1566393/


(Acorus) #4

Piszesz logi a jest log.Brak loga Addition.txt


(Luki10) #5

http://wklej.org/id/1566400/


(Acorus) #6

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {07411BF8-32A6-4EC2-BB41-870B22CBBB6B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: {9503B282-A3C8-4F13-80AC-4A5272CDF023} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\LUKRVPOS.job = C:\Users\Lukasz\AppData\Roaming\LUKRVPOS.exe ==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] = C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-21] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1021128 2014-11-20] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [mbot_pl_160] = [X]
HKU\S-1-5-21-1544791670-3372341835-282104380-1000\...\RunOnce: [Adobe Speed Launcher] = 1419418642
HKU\S-1-5-21-1544791670-3372341835-282104380-1000\...\Policies\Explorer: []
HKU\S-1-5-21-1544791670-3372341835-282104380-1000\...\MountPoints2: {4fd294ca-8905-11e4-9cab-806e6f6e6963} - E:\autoRcd.exe
HKU\S-1-5-21-1544791670-3372341835-282104380-1000\...\MountPoints2: {bf0bd0d2-89a1-11e4-b162-f82fa8d2cc9e} - F:\SETUP.EXE
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
2014-12-24 11:51 - 2014-12-24 11:55 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-12-24 10:02 - 2014-12-24 10:02 - 00259584 _____ () C:\Windows\SysWOW64\Drivers\XHASP.sys
2014-12-24 10:02 - 2014-12-24 10:02 - 00003206 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{83B7E7FD-6F85-4463-8111-B4543C645256}
2014-12-24 07:36 - 2014-12-24 07:36 - 00003158 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{1BEFFA49-534A-40DD-9B1B-6892086FA894}
2014-12-24 07:18 - 2014-12-24 11:56 - 00001690 _____ () C:\Windows\Tasks\LUKRVPOS.job
2014-12-24 07:18 - 2014-12-24 07:18 - 00004722 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\LUKRVPOS
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Luki10) #7

ok. udało się ogarnąć temat. na razie nie wyskakuje żaden bląd. coś jeszcze trzeba zrobić ?czy można usunąć ten katalog FRST ?


(Acorus) #8

Skasuj folder C:\FRST