Logi, svchost.exe ma duże użycie procesora


(Tomekvip22) #1

Powyłączałem zbędne usługi w services.msc, trochę spadło ale jest to nadal największy proces.

Bardzo proszę o sprawdzenie tych logów


(Kwisnia 1990) #2

Których? :?


(Tomekvip22) #3

"Silent Runners.vbs", revision 47, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ccleaner" = ""D:\Program\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO" ["Piriform Ltd"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast!" = "D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Operator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]

DESKTOP.INI DLL launch in local fixed drive directories:


WARNING! E: is an unreadable partition!

Startup items in "Operator" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\Operator\Menu Start\Programy\Autostart

"Yankee Clipper III" -> shortcut to: "D:\Program\YCIII\YankClip.exe" ["inteleXual.com"]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 37 seconds.

  • The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

took 32 seconds.

---------- (total run time: 120 seconds)

Złączono Posta : 08.09.2006 (Pią) 14:10

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:10:30, on 2006-09-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program\YCIII\YankClip.exe

D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.exe

D:\Program\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.BIN

D:\Program\FF\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "D:\Program\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - Startup: Yankee Clipper III.lnk = D:\Program\YCIII\YankClip.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 7552701545

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6BB51670-9087-478E-94B3-5775215AA109}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

Złączono Posta : 08.09.2006 (Pią) 14:12

Przepraszam ze nie są opatrzone znaczkiem code ale nie szło


(Kwisnia 1990) #4

Jak na moje oko z hijackthis są czyste z silentrunners chyba też.


(Tomekvip22) #5

Dzięki poczekam jeszcze na inne wypowiedzi


(system) #6

svchost.exe - Sharing.(RasMan), zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w panelu Połączeń sieciowych, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.(Netman), umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline.(helpsvc), zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna w sieciach lokalnych

http://republika.pl/elektronikjk/r5.html

pewnie masz włączone automatyczne wykrywanie IP

Złączono Posta : 08.09.2006 (Pią) 14:26

i co pewien czas komp łączy sie z operatorem żeby pobrać i uwierżytelnić adres IP


(Tomekvip22) #7

Usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP.

To juz wiem ja dziś przeprosiłem systemowa zaporę, bo kero zwalniał mi net.

Złączono Posta : 08.09.2006 (Pią) 14:46

M@rek Dzięki za podpowiedz


(Bbieniol) #8

Logi są na pewno czyste :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego RegCleaner 4.3.0.780), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile: