Logo Kuzyna


(Paweł) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:56:16, on 2005-07-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\winn\winn.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Program narzędziowy adaptera 802.11b USB \WlanUtility.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\eMule v0.64a\emule.exe

C:\Documents and Settings\Misiek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [winn] C:\WINDOWS\system32\winn\winn.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Program narzędziowy adaptera 802.11b USB .lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

Nie chodzi mu net wogóle


(Eden 18) #2

Log czysty

Z autostartu można wyłaczyć

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [winn] C:\WINDOWS\system32\winn\winn.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

lub programem xp-AntiSpy

Podaj jakie ma łacze


(Kuz5) #3

Log ogólnie czysty

Ale jest pewien podejrzany wpis, napewno nic sie nie stanie jak go usuniesz tak wiec ciachnij go.


(Eden 18) #4

Cytat pochodzi stąd

http://www.okoszefa.pl/index.php?a=gdzie

Jest to spyware, usuwaj. Ups :oops:


(Paweł) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:37:32, on 2005-07-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Program narzędziowy adaptera 802.11b USB \WlanUtility.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\ashSimpl.exe

E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Program narzędziowy adaptera 802.11b USB .lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

Internet nadal nie chodzi jak mam sprawdzić ping np. onetu w cmd


(Btw Men) #6

start -> uruchom -> cmd -> ping 212.77.100.101 (wp.pl)


(Eden 18) #7

Odchacz jeszcze to


(Paweł) #8

salman o ping mi chodziło ale internet mojemu kuzynowi nie działa czyli nie moze przeglądać stron www ale moze gadac przez gg i przez skype co jest przyczyną że nie moze ogladać www pokazuje mu strona o podanym adresie nie istnieje


(Kuz5) #9

Log masz czysty tak wiec nie tu leży przyczyna, skontaktuj sie ze swoim dostawcą internetowym może on wie cos na ten temat.


(Btw Men) #10

Sprawdz czy stronki otwieraja się po IP, czyli w adresie wpisz 212.77.100.101, daj też znać co to za łącze.

BTW jaki wynik komendy ping 212.77.100.101 ??


(Paweł) #11

Kuzynowi nic nie pokazało takie coś mu 11.JPG


(Eden 18) #12

Ma neostradę 640 :smiley:

Ja myśle że to jest wina tego pierwszego kompa króry się łaczy z drugim po przez łacze bezprzewodowe a problem może polegać na żle skonfigurowanej karcie.


(Paweł) #13

Ma neostrade 640 To co trzeba zrobić zeby sprawnie działała :smiley:


(Btw Men) #14

Jeżeli dzielisz łącze na 2 komputery napisz w jaki sposób? Masz postawiony router, czy jeden z komputerów udostępnia dugiemu? Jeżeli tak, pamiętaj, że ten udostępniający jest dla tego drugiego bramą domyślną i 1-szym DNSem.


(Paweł) #15

Już mówiłem ja niemam dzielonej neostrady tylko mój kuzyn ja się z nim nie dziele :slight_smile:


(Eden 18) #16

To nas nic nie obchodzi ale jak zakładasz w imieniu kuzyna(czy kogo tam) powinieneś wiedzieś wszystkie dane na ten temat lub chociaż ogólne