Logo Netscape'a w Firefoksie


#1

Użyj ResHacka lub Restoratora.