Logowanie: Brak napisu Zapraszamy!


(adan2013) #1

Od czasu do czasu po kliknięciu na ikonę konta użytkownika nie pojawiał się napis "Zapraszamy!" i trzeba było resetować

komputer lub pojawiał się z opóźnieniem. Od wczoraj dzieje się to praktycznie zawsze, a komputer udaje mi się uruchomić

po 4-5 próbach. Jak to naprawić?