Logowanie się przez proxy


(Onlinemaster) #1

Dlaczego korzystając z serwera proxy nie można zalogować się np. do żadnego forum, otrzymuję taki komunikat:

"You are trying to use a node of the CoDeeN CDN Network. Your IP address is not recognized as a valid PlanetLab address, so your access to CoDeeN does not include all HTTP types" ?


(niezDarek) #2

taki urok korzystania z tzw PlanetLab i bodajże portu 3128, strony przeglądać możesz ale już aby uczestniczyć w ich że tak powiem nie możesz, skorzystaj z jakiegoś proxy opartego najlepiej o port 8080