Lollipop - nie można usunąć, sprawdzenie logów OTL


(Sheyquix) #1

Witam, mam problem z plikiem Lollipop. nie mogę usunąć tego. czytałem podobne tematy i zrobiłem skan OTL. Prosiłbym o pomoc w usunięciu tego.

http://www.wklej.org/id/1607015/ - Extras

http://www.wklej.org/id/1607010/ - OTL

Proszę o sprawdzenie tych logów i z góry dziękuję.


(Acorus) #2

Odinstaluj Update for Mipony Download Manager,FLV Player Packages,Lollipop.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Sheyquix) #3

nie mogę odinstalować tych 3 pierwszych. Więc pokażę ten report bez ich usuwania


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {49EAE0B8-CBA9-4FF9-A813-FFDAFBB1676B} - System32\Tasks\{1FF2C710-8B44-4E65-8C36-511E8CF839E0} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.10.0.115/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {6B350CD4-2D27-455F-AE00-E710167F7BE3} - System32\Tasks\{325B2834-2488-4DA9-8A41-0307A8FA8A85} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.8.0.156.259/pl/abandoninstall?source=lightinstalleramp;page=tsMain
Task: {70E8818C-4E4F-4AEA-8D96-B3FEA3193FA2} - System32\Tasks\{05515283-2168-4285-9C3A-D0473F3396F0} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.8.0.158/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {A270883B-196D-40BA-99E2-EE069E3ADF67} - System32\Tasks\{B18590DE-1A26-49B8-B7D2-8EB94BD43E6B} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.8.0.158/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {A5DB0FB3-E059-4AB1-A082-E26CD7E15FCE} - System32\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv = C:\windows\TEMP\{7BDF60AF-7035-4E5F-8091-38B686D19036}.exe
Task: {B63958BA-8651-495F-A044-09DC8B23E5AE} - System32\Tasks\{1D395B85-F8CE-40F9-B28F-8344C296A787} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.10.0.115/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {C4616DC5-10D7-4620-8523-CC20724E6384} - System32\Tasks\{2E5EC816-0245-4BC1-8E61-55B01EF7889C} = pcalua.exe -a c:\users\tomek\appdata\local\lollipop\lollipop_05021950.bat
Task: {EB546155-4E44-43EA-B1C8-DAB881A24755} - System32\Tasks\{A3D20810-DB09-45A8-A62F-BBB203E6C2A2} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.21.0.104/pl/abandoninstall?page=tsMain
Task: C:\windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv.job = C:\windows\TEMP\{7BDF60AF-7035-4E5F-8091-38B686D19036}.exe
Task: C:\windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job = C:\windows\TEMP\{73E932DF-C06C-447E-8323-5DB5628857B8}.exe
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-2100001416-2170443706-2230923172-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://de.search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbclhspart=avasthsimp=yhs-001p={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM-x32 - {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL = https://de.search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbclhspart=avasthsimp=yhs-001p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2100001416-2170443706-2230923172-1001 - C0F61E00859A4E2B8D06BE3675B52D3F URL = http://securedsearch2.lavasoft.com/results.php?pr=vmnid=adawaretbv=3_8idate=2013-12-21hsimp=yhs-lavasoftent=chq={searchTerms}
BHO-x32: Samsung BHO Class - {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll No File
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll No File
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
FF DefaultSearchEngine: Yahoo! (Avast)
FF DefaultSearchUrl: https://de.search.yahoo.com/yhs/search
FF SearchEngineOrder.1: Yahoo! (Avast)
FF SelectedSearchEngine: Yahoo! (Avast)
FF Keyword.URL: https://de.search.yahoo.com/yhs/search
S3 X6va008; \\C:\windows\SysWOW64\Drivers\X6va008 [X]
2015-01-24 15:34 - 2015-01-24 15:39 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-01-23 18:02 - 2015-01-23 18:02 - 00003124 _____ () C:\windows\System32\Tasks\{2E5EC816-0245-4BC1-8E61-55B01EF7889C}
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.