LSASS.exe :/


(Dragonlnx) #1

Cześć !!


(Magik) #2

Przeskanuj system jakimś dobrym antywirem i podaj nam, czy to napewno wirus. Lsass.exe to jest proces systemowy, ale też objaw wirusa Sasser.


(Dragonlnx) #3

Antywirus nic nie wykrywa


(Magik) #4

poczytaj wobec tego ten topic

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=6014&highlight=lsass

może coś stamtąd ci pomoże ??


(Dragonlnx) #5

ale mi sie zadne okienko nie wyświetla :confused:


(S Man1) #6

Mimo wszysko spróbuj usunąć go tak jak radzą w linku, który podał Magik


(Dragonlnx) #7
Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 15:58:05, on 2004-09-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\soundman.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

D:\Programy\RivChat2\RivChat.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\TlenPlus\Tlen.exe

C:\Documents and Settings\Maciek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Programy\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - D:\Programy\FreshDevices\FreshDownload\fdcatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Programy\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wersds.exe] C:\WINDOWS\System32\doriot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wersds.exe] C:\WINDOWS\System32\doriot.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office XP\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{34DF5F78-3ECE-4BF4-A47A-93CAEAE0293B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

(Tomek Zamlynny) #8

sprawdz start=> uruchom "netstat -an" czy nie ładuje Ci sie jakis robak przy łaczeniu z net-em


(Cancel) #9
O4 - HKLM\..\Run: [wersds.exe] C:\WINDOWS\System32\doriot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wersds.exe] C:\WINDOWS\System32\doriot.exe

doriot.exe=WORM_BAGLE.AI

Wylacz przywracanie,ubij proces robala i go usun. A jesli nie pomoze to w trybie awaryjnym.