Malware Bytes Anti - Malware- wykryłsyf - usunać?


(Engardo Alvarez) #1

U mojego kolegi Malwae Bytes Anti malware wykrył to (przepraszam nie mogłem dać linka bo strona nie działała) ;

Nie wiem czy program ma to usunąć czy nie bo kolega boi się awarii. Proszę o pomoc, pozdrawiam

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Wersja bazy definicji: 3694

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

2010-02-06 11:17:12

mbam-log-2010-02-06 (11-17-02).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|E:\|F:\|J:\|)

Przeskanowane obiekty: 222631

Upłynęło: 1 hour(s), 20 minute(s), 30 second(s)

Zainfekowane procesy w pamięci: 2

Zainfekowane moduły pamięci: 1

Zainfekowane klucze rejestru: 66

Zainfekowane wartości rejestru: 6

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 32

Zainfekowane pliki: 86

Zainfekowane procesy w pamięci:

C:\ProgramData\QuestService\questservice139.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\QuestService\questservice.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

Zainfekowane moduły pamięci:

C:\Program Files\QuestService\questservice.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.cmw (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{f5b8c69c-9b45-4a6a-9380-df225c546ae7} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{629cd6c2-e4c5-4554-aeb8-12e4e2cd40ff} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{b72681c0-a222-4b21-a0e2-53a5a5ca3d41} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{b72681c0-a222-4b21-a0e2-53a5a5ca3d41} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{b72681c0-a222-4b21-a0e2-53a5a5ca3d41} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{b72681c0-a222-4b21-a0e2-53a5a5ca3d41} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.cmw.1 (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.funexplorer (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{ac5ab953-ed25-4f9c-87f0-b086b0178ffa} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{6160f76a-1992-4b17-a32d-0c706d159105} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{42c7c39f-3128-4a17-bdb7-91c46032b5b9} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{42c7c39f-3128-4a17-bdb7-91c46032b5b9} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{42c7c39f-3128-4a17-bdb7-91c46032b5b9} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{42c7c39f-3128-4a17-bdb7-91c46032b5b9} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.funexplorer.1 (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.funredirector (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{883dfc00-8a21-411d-956c-73a4e4b7d16f} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{480098c6-f6ad-4c61-9b5c-2bae228a34d1} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{eb4a577d-bcad-4b1c-8af2-9a74b8dd3431} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{eb4a577d-bcad-4b1c-8af2-9a74b8dd3431} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{eb4a577d-bcad-4b1c-8af2-9a74b8dd3431} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{eb4a577d-bcad-4b1c-8af2-9a74b8dd3431} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.funredirector.1 (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.tcp (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{2a743834-05f4-4ed4-8a1c-41332b10ac0c} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{1081d532-7de4-40bd-b912-388fa6b27c78} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{cac89ff9-34a9-4431-8cfe-292a47f843bc} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Explorer\Bars{cac89ff9-34a9-4431-8cfe-292a47f843bc} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{cac89ff9-34a9-4431-8cfe-292a47f843bc} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{cac89ff9-34a9-4431-8cfe-292a47f843bc} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{cac89ff9-34a9-4431-8cfe-292a47f843bc} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\explorerbar.tcp.1 (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook (Adware.Ecobar) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{4509d3cc-b642-4745-b030-645b79522c6d} (Adware.Ecobar) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{4897bba6-48d9-468c-8efa-846275d7701b} (Adware.Ecobar) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{ca3eb689-8f09-4026-aa10-b9534c691ce0} (Adware.Ecobar) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1 (Adware.Ecobar) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{5297e905-1dfb-4a9c-9871-a4f95fd58945} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{95b92d92-8b7d-4a19-a3f1-43113b4dbcaf} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1d74e9dd-8987-448b-b2cb-67fff2b8a932} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{565dd573-549e-4da9-8cd7-6ae3df25339a} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{877f3eab-4462-44df-8475-6064eafd7fbf} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{1d74e9dd-8987-448b-b2cb-67fff2b8a932} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{1d74e9dd-8987-448b-b2cb-67fff2b8a932} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{1d74e9dd-8987-448b-b2cb-67fff2b8a932} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3de88beb-f271-484a-ba71-01d30f439f0c} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{50ad41d2-b1f0-47cc-9ea7-395355eaeebd} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8ceb185e-81a5-46d3-bc20-c555d605afbd} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{a72522ba-9ff3-4c83-abc6-9b476728a396} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{c5762628-ae15-4ca6-96c4-b00dd17f3419} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{d062e03e-65ca-49e4-9b15-31938ba98922} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Explorer\Bars{b72681c0-a222-4b21-a0e2-53a5a5ca3d411} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\questservice (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Gameztar Toolbar (Adware.Gameztar) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER{D45817B8-3EAD-4d1d-8FCA-EC63A8E35DE2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\Internet Today (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuestService (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\QuestService Service (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Media Access Startup (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_USERS.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Funband Serach (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Funband Serach (Adware.DoubleD) -> No action taken.

Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar{d45817b8-3ead-4d1d-8fca-ec63a8e35de2} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions{40f1eb95-4de4-4f36-a826-054ee36bb905} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions{8141440e-08f0-4339-9959-5c31c6a69f23} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions{e63605fc-d583-4c81-867f-9457bdb3ea1b} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions{e889f097-b0be-471b-89ad-b86b6f04b506} (Adware.DoubleD) -> No action taken.

Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane foldery:

C:\Program Files\Internet Today (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\Data (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome\content (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\components (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\data (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\for_anti_av (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\for_anti_av\1.1.0.1610 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\Data (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome\content (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\components (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\Data (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome\content (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\components (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\ProgramData\QuestService (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\QuestService (Adware.DoubleD) -> No action taken.

Zainfekowane pliki:

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\CMWIE.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\CPAIEAddOn.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\WSO.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\TCPIE.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbhelper.dll (Adware.Ecobar) -> No action taken.

C:\Program Files\Gameztar Toolbar\2.1.1.5750\mvb0.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\ACEIEAddOn.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Gameztar Toolbar\2.1.1.5750\ProductInfo.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\QuestService\uninstall.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\48C8FBD2\B94081D6\ProductInfo.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\aiaSetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\CMWSetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\ITSetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\ProductInfo.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\psksetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\sessetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\ProgramData{5604444B-A616-48BC-8B1D-126C358025FC}\OFFLINE\mFileBagIDE.dll\bag\TPSetup.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Users\Bartek\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Gameztar Toolbar\2.1.1.5750\bin\mvbup.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

C:\Users\Bartek\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low{D45817B8-3EAD-4d1d-8FCA-EC63A8E35DE2}\mvbup.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

C:\Users\Bartek\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low{D45817B8-3EAD-4d1d-8FCA-EC63A8E35DE2}\productinfo.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\InternetToday.ico (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\InternetToday.skf (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\mfc80.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\Microsoft.VC80.MFC.manifest (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\SkinCrafterDll.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Internet Today\1.1.0.1190\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\WSOCommon.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\Data\config.md (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome.manifest (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\install.rdf (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome\WSOAddOn.jar (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome\content\WSOAddOn.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\chrome\content\WSOAddOn.xul (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\components\WSOFFAddOn.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\components\WSOFFAddOn.xpt (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Web Search Operator\3.1.0.1840\FF\components\WSOFFHelperComponent.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\data\pxtmpdata.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\data\TP_Config.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\data\TP_Data.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\data\TP_DomainExcludeList.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1610\for_anti_av\1.1.0.1610\TCPIE.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\ACECommon.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\ACEIEAddOnSub.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\ACEIEAddOnSubL.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\Data\config.md (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome.manifest (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\install.rdf (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome\ACEAddOn.jar (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome\content\ACEAddOn.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\chrome\content\ACEAddOn.xul (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\components\ACEFFAddOn.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\components\ACEFFAddOn.xpt (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5190\FF\components\ACEFFHelperComponent.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\CPACommon.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\lri.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\Data\config.md (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome.manifest (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\install.rdf (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome\CPAAddOn.jar (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome\content\CPAAddOn.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\chrome\content\CPAAddOn.xul (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\components\CPAFFAddOn.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\components\CPAFFAddOn.xpt (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1800\FF\components\CPAFFHelperComponent.js (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\cmwsh.dll (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\config.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\data.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\exclude.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\MatchingData.zd5 (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\pxtmpdata.mx (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\unins000.dat (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1870\unins000.exe (Adware.Agent) -> No action taken.

C:\ProgramData\QuestService\questservice139.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\QuestService\questservice.dll (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\QuestService\questservice.exe (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Users\Bartek\Favorites\MyQuickFinder.url (Adware.DoubleD) -> No action taken.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchPlugins\questservice139.xml (Adware.DoubleD) -> No action taken.

P.S. Pilne! !!


(deFco247) #2

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

Tak, usuń wszystko.


(Engardo Alvarez) #3

Ale napewno nic sie nie stanie???? Bo kolega mnie ,,zabije'' jakby co. Pozdrawiam


(Erufenrito) #4

Usuń bo to syf...

Co najwyżej zrobi formata co zważając na zasyfienie systemu powinien jednak zrobić...


(Engardo Alvarez) #5

Ok dziękuję


(Gutek) #6

Eru jeżeli w tym dziale będziesz takie dawał porady to się pożegnamy.


(Erufenrito) #7

Nie wiem o co ci chodzi po prostu chciał wiedzieć czy usunąć powiedziałem że tak...


(Gutek) #8

Napisałeś:

koniec OT-ów w ty temaci.