Mam keylogera albo szpiegujacego screensavera?


(Toleko1) #1

Prosze o sprawdzenie logów HT... wyplyneły informacje po korzystaniu z komunikatorów i napisaniu dokumentu worda...( historia gg kasowana a dokument zaraz po wydrukowaniu wykasowałem, włacznie z oproznieniem kosza)...czy mam jakies swinstwo rejestrujace moja prace na kompie... jest to komputer z dostepem kilku osób niestety nie mozna tam zalozyc odzielnych panelów logowania dla kazdego z uzytkownikow- za szybko sie zmieniaja...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:19:52, on 2008-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\PMJ151LA.BIN

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\gtwatch.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\TBLMOUSE.EXE

C:\Documents and Settings\Daria\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Daria\Moje dokumenty\Moje obrazy\pędzle photoshop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program Files\Zango\bin\10.3.74.0\HostIE.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program Files\Zango\bin\10.3.74.0\HostIE.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\Program Files\FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

O4 - HKLM..\Run: [KeyBoardWindow] "C:\Program Files\KeyBoardWindow\kbw.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Documents and Settings\Daria\Pulpit\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM..\Run: [ZangoOE] C:\Program Files\Zango\bin\10.3.74.0\OEAddOn.exe

O4 - HKLM..\Run: [ZangoSA] "C:\Program Files\Zango\bin\10.3.74.0\ZangoSA.exe"

O4 - HKLM..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Daria\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Zango\bin\10.3.74.0\Weather.exe" -auto

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540001} - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: PMJ151 AutoLaunch Service (PMJ151LA) - Matsushita Electric Industrial Co. ,Ltd, - C:\WINDOWS\PMJ151LA.BIN

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--

End of file - 9034 bytes


(Damian Nsp) #2

no po to sie instaluje programy antyspyware... by kasowac taki syf... jeszcze mozna sledzic dzialajace procesy w win.

Zainstaluj sobie lepiej cos stad

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=82&filtr=1

jesli masz xp to nie rob kont gosca bo nie dzialaja na nim anty...

a te procsy to wogule nic nie mowia, ja mam srednio ok 33 i wiem jakich u mnie nie powinno byc, a sieie to juz sam musisz wiedziec

wywal avasta bo to syfff

http://virus.gr/portal/en/content/2008-06%2C-1-21-june masz tu nowy ranking

ja mam 10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54% + Spybot - Search & Destroy i nie narzekam

PS

C:\Documents and Settings\Daria\Moje dokumenty\Moje obrazy\pędzle photoshop\HiJackThis.exe

a co to jest?


(Zbych ) #3

to właśnie ten program "notuje" wszystkie wystukane literki z klawiatury.


(Damian Nsp) #4

no coz u mnie takie cos zawsze wykrywa Spybot, no a on ma C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe i widocznie musi byc o klase gorszy skoro nie wykrywa tego


(Zbych ) #5

Program jest raczej licencjonowany/legalny i nie jest typowym keylogerem a może i jest, ale jako program legalny nie jest wprowadzany do bazy antywirusów czy innych programów wykrywających szpiegi.


(Damian Nsp) #6

Faktycznie

KeyBoardWindow ma za zadanie czuwać nad Twoim systemem i zapisywać wszystkie czynności wykonane za pomocą klawiatury (naciskanych przez użytkownika klawiszy). W każdej chwili będziesz mógł zobaczyć kto i co pisał na klawiaturze Twojego komputera, kiedy Ciebie nie było.

Możliwości programu:

- Autozapisywanie loga (podanie częstotliwości zapisu oraz ścieżki)

- Uruchamianie programu podczas startu systemu

- Zmiana ikonki programu, by np. szpiegowana osoba myślała, że to jest systemowy program

- Zapisywanie loga podczas zamknięciu systemu (podanie częstotliwości zapisu oraz ścieżki)

- Wysyłanie e-maila z logiem przy zamknięciu systemu

- Wysyłanie wiadomości GG

- Blokowanie użytkowników, program uruchamia się szpiegującej osobie, zamieszczony jest w trayu,

ale dana osoba nie może nic z nim zrobić.

to po co takie cos instalowac. No ale i tak jestem pewny ze mialem juz z tym problem i w czasie skanu Spybot mi to wykryl, jednak ręki nie dałbym sobie uciac za to ;p ...no i poz tym jestem adminem i takie cos u mnie nie przejdzie.

Moze szef, albo tata go sledzi ;]


(Toleko1) #7

dziekuje za szybka odpowiedz.... zastosuje sie do wskazówek ..pzdr....


(Leon$) #8

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile: