Mam kłopot z logiem prosze o jego sprawdzenie


(Emsi57) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:43:53, on 2006-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

e:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

E:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

E:\Program Files\QualityCodec\isamonitor.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

E:\Program Files\QualityCodec\isamini.exe

E:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

e:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\WebProxy.exe

E:\Documents and Settings\KOMP\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {192c5b4a-3efd-40c7-9f99-c472deb8efc0} - E:\Program Files\QualityCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [AVPDWIN] “E:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “E:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] E:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: avldr - E:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O21 - SSODL: featherweed - {ab340860-fd81-4a65-b345-82eb77a66b5e} - E:\WINDOWS\system32\jbtazy.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - E:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - e:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - E:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

Złączono Posta : 14.11.2006 (Wto) 12:08

dokładnie chodzi mi o to że mam informacje koło zegara o Critical System Errors i nie wiem co robić bo nic mi nie wykrywa żadnego wirusa ani trojana ani panda ani ad-Aware


(Joan Sunshine) #2

Infekcja smitfraud.

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle) oraz koniecznie raport ze SmitFraudFix – plik c:\rapport.txt. :slight_smile:


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222