Mam problem. cały czas wyskakuje mi komunikat


(Aron 84) #1

Your computer is infected....

wkleiłem loga i nie wiem co dalej robić

pomocy

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:25:24, on 2007-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Philips\Philips Device Manager\Bin\DeviceManager.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Philips\Philips Lime Service\bin\LimeAlive.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Philips\Philips Lime Service\bin\Lime.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Nikon\NkView5\NkvMon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PROemule\PROemule.exe

D:\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\aron\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.422\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [PhilipsDM] "C:\Program Files\Philips\Philips Device Manager\Bin\DeviceManager.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [PhilipsLime] "C:\Program Files\Philips\Philips Lime Service\bin\LimeAlive.exe"

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU..\Run: [msmsgs] msmsgs.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare Software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView5\NkvMon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C70E91C5-3C93-4E78-B530-58E50FB48965}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe


(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Usuń wpisy HJT.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to również usuń.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Przeskanuj plik C:\WINDOWS\system32\msmsgs.exe na stronie http://www.virustotal.com/, a jeśli okażę się szkodliwy to go usuń będąc w trybie awaryjnym + dodatkowo wpis:

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Monczkin) #3

Aron 84 proszę poprawić loga zgodnie z zasadami prawidłowego ich wklejania na forum