Mam problem z nieznikającą ikoną na pasku windowsa


(Gerard888) #1

jest tak że windows wykazał mi znalezienie wirusa spy .trojan.win 32 pokazały sie dwie ikony jedna pokazywała wykrzyknik a druga pokazywała zagrożenie dysku, ta druga pozostała nie moge jej usunąc a jak na nią klikam niezalenie jakim klawiszem myszki to wyskakuje strona do sciągania antywirusa zalecanego przez windowsa co mam zrobic by ta ikona znikneła (przy okazji ze skanowałem kompa i nie mam na nim już zadnego wirusa) :?


(Mail) #2

Wrzuć zestaw logów - HijackThis + Silent Runners


(Gerard888) #3

mam tutaj wżucic ?


(adam9870) #4

Tak, wykonaj dwa logi - HijackThis i SilentRunners i wklej je do tego tematu.


(Gerard888) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:10:23, on 2007-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5335.0005)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\program files\daemon tools\daemon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Avast\ashDisp.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

D:\ivona\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\DOCUME~1\RAFA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.468\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - blank (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\isaddon.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MU Online Toolbar Helper - {D3138B39-C8A6-440B-9D42-50F766AEA8C7} - C:\Program Files\MU Online Toolbar\v3.2.0.0\MU_Online_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: MU Online Toolbar - {B9D1647F-A66A-4695-B249-07901A45FF59} - C:\Program Files\MU Online Toolbar\v3.2.0.0\MU_Online_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] c:\program files\daemon tools\daemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] D:\Gry\HLA2\\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Skrót do ashDisp.lnk = C:\Program Files\Avast\ashDisp.exe

O4 - Startup: Skrót do iTouch.lnk = C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - blank (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - blank (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A033E6F5-1D30-4656-8991-0455A3C0CA3C}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: buprestidae - {b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b} - C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

mam nadzieje że o to chodzi :stuck_out_tongue: 8) 8) 8)


(adam9870) #6

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt


(Sergio 16) #7

Przeczytaj jak prawidłowo wklejać logi.

Dlaczego tego nadal nie zrobiłes ? :stuck_out_tongue:


(adam9870) #8

Na link do Silenta klikasz prawym klawiszem myszki => zapisz element docelowy jako => wskaż gdzie chcesz zapisać (np. pulpit) i potwierdź.

Dalsze instrukcje (wykonywanie loga) znajdują się tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 970#459970