Mam problem z otwieraniem różnych plików


(system) #1

siema mam problem gdy kliknę na ikonkę wcale się nie otwiera nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji ;/


(VPN) #2

Co zrobić? Dokładniej opisać problem. Podać konkretny przykład pliku, przeglądarkę, system operacyjny jaki posiadasz.


(Cosik Ktosik) #3

Zakładam, że Masz problem ze skrótami. Otwórz notatnik wklej do niego to:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]

@="lnkfile"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]

"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1"


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]

@="Shortcut"

"EditFlags"=dword:00000001

"IsShortcut"=""

"NeverShowExt"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]

@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers]


[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]

@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]

@="Shortcut"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\InProcServer32]

@="shell32.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentAddinsRegistered]


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentHandler]

@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID]

@="lnkfile"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\shellex]


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\shellex\MayChangeDefaultMenu]

zapisz jako fix_lnk.reg

Kliknij na tym 2x LPM i dodaj do rejestru. Uruchom ponownie komputer.

Daj też log z programu HijackThis.

Log wrzuć na wklej.org, a tu daj tylko adres.


(system) #4

ja nawet nie mogę rozpakować HijackThis. ;/

W dniu 26.06.2008 , o godzinie 10:29 został dopisany post przez Daniel_15

:(:frowning:


(Cosik Ktosik) #5

Ściągnij wersję z rozszerzeniem COM: http://www.searchengines.pl/phpbb203/pl ... ckthis.com


(system) #6

ja już zeskanowałem i co dalej

W dniu 28.06.2008 , o godzinie 13:34 został dopisany post przez Daniel_15

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:31:13, on 2008-06-27

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RG9T\COMMAND.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.COM


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.worldusa.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchgateway.net/search/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {B98D66D7-F166-D5B6-1197-A68F07502891} - C:\WINDOWS\SYSTEM\VKNAVE.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {DF30EC68-20D8-035E-FF39-7CA2E5EF4F90} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BRNW.DLL

O2 - BHO: (no name) - {DB62E96E-228E-0905-FF39-7CA2E5EF4395} - C:\WINDOWS\SYSTEM\FLDNO.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: (no name) - {DD3EEC34-238E-0955-FF39-7CA2E5E843C0} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NZTQ.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmv32] C:\Windows\system32\nmv32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\Windows\system32\.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysCtrl] C:\WINDOWS\SYSTEM\.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hosted] C:\Windows\system32\hosted.exe

O4 - HKLM\..\Run: [33db29182a1bb307a1e70a54b47cef64] C:\WINDOWS\PULPIT\18WHEE~1.EXE /r

O4 - HKLM\..\Run: [1caf53c8a4a8ca5185e64a6ee56e0c93] C:\WINDOWS\PULPIT\18WHEE~2.EXE /r

O4 - HKLM\..\Run: [Command] C:\WINDOWS\RG9t\command.exe

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1001186.exe 61A847B5BBF72813329B39577AFF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310

O4 - HKLM\..\Run: [e073da3dce5a2a47325955d41aa1a996] C:\WINDOWS\PULPIT\WESTER~1.EXE /r

O4 - HKLM\..\Run: [ldlog] C:\WINDOWS\SYSTEM\LDLOG.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [GG Tools] "C:\Program Files\kRk Software\GG Tools\GGT.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Oarb] "C:\WINDOWS\Dane aplikacji\depu\wuauclt.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [GG Tools] "C:\Program Files\kRk Software\GG Tools\GGT.exe" /tray (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Oarb] "C:\WINDOWS\Dane aplikacji\depu\wuauclt.exe" -vt yazb (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray (User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_09\BIN\SSV.DLL (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_09\BIN\SSV.DLL (file missing)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.eu.microsoft.com/poland/

O14 - IERESET.INF: MS_START_PAGE_URL=http://www.eu.microsoft.com/poland/

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 192.168.1.254

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/Moje%20dokumenty/images.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - file:///C:/Moje%20dokumenty/toko%20hotel/chodowiacy.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - file:///C:/Program%20Files/Common%20Files/Adobe/Web/AdobeBannerenu.gif

O24 - Desktop Component 3: (no name) - file:///C:/Moje%20dokumenty/Kamilek.jpg

O24 - Desktop Component 4: (no name) - file:///C:/WINDOWS/TEMP/screenShot.png


--

End of file - 5453 bytes

(lazikar) #7

Popraw proszę błąd w tytule.


(Kolmar) #8

Daniel_15 , problem znany i już kiedyś rozwiązany. cosik_ktosik , podał Tobie już rozwiązanie.

Dodatkowo Fix dla Windows Vista: viewtopic.php?f=22&t=248000


(huber2t) #9

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\SYSTEM\BRNW.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\FLDNO.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\NZTQ.DLL

C:\Windows\system32\.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM\.exe

C:\Windows\system32\hosted.exe

C:\WINDOWS\RG9t\command.exe

C:\WINDOWS\mrofinu1001186.exe 

C:\WINDOWS\Dane aplikacji\depu\wuauclt.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

Jeśli to się nie uda to usuń te pliki ręcznie i daj log z Deckard's System Scanner


(system) #10

ja robię to z combofix to mi pojawia się błąd %systemroot%/regedit.exe ;/


(Kolmar) #11

Możesz chociaż otworzyć ręcznie regedit ?? Masz w ogóle ten plik na kompie ?? (C:\Windows\regedit.exe). Kopia zapasowa jest w C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 (dla XP).


(system) #12

nom mogę to wygląda jak takie kostka z klocków ...


(Kolmar) #13

To w takim razie otwierasz regedit, wybierasz Plik -> importuj i wskazujesz plik REG z poprawką. Jeżeli posiadasz Windows XP to zrób tak jak cosik_ktosik , napisał. Skopiuj kod do notatnika i zapisz z rozszerzeniem REG, a później tylko zaimportuj go w regedit.


(system) #14

ale ja nie kapuje może na gg było by łatwiej

W dniu 28.06.2008 , o godzinie 21:06 został dopisany post przez Daniel_15

pojawił mi się błąd edytor rejestru importowanie c:\WIDOWS\pulpit\fix_lnk.reg nie jest możliwe: podany skryptem rejestru. Importu można tylko pliki rejestru


(Cosik Ktosik) #15

Jeżeli możesz rozpakowywać archiwa, to ściągnij ten plik Klik, potem wypakuj i dodaj zawartość z archiwum do rejestru. To jest to samo, ale może coś źle robisz.

Ja bym z tym jednak poczekał i ręcznie usunął te pliki, jak huber2t napisał.


(Kolmar) #16

Daniel_15 , usunięcie tych plików to jedno, a przywrócenie poprzedniego stanu to inna sprawa. Wpierw powinieneś być pewny, że nic nie siedzi w Twym kompie.


(system) #17

http://wklej.org/id/f56fb5c446

http://wklej.org/id/be710011c2

W dniu 28.06.2008 , o godzinie 21:24 został dopisany post przez Daniel_15

to ręcznie mogę tylko powiedz co ;p

W dniu 28.06.2008 , o godzinie 21:25 został dopisany post przez Daniel_15

5791299 to mój nr gg


(Cosik Ktosik) #18

Przeczytaj co huber2t Tobie napisał.

To usuń:

C:\WINDOWS\SYSTEM\BRNW.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\FLDNO.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\NZTQ.DLL

C:\Windows\system32.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM.exe

C:\Windows\system32\hosted.exe

C:\WINDOWS\RG9t\command.exe

C:\WINDOWS\mrofinu1001186.exe

C:\WINDOWS\Dane aplikacji\depu\wuauclt.exe

To w HijackThis zaznacz i kliknij FIX:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {B98D66D7-F166-D5B6-1197-A68F07502891} - C:\WINDOWS\SYSTEM\VKNAVE.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {DF30EC68-20D8-035E-FF39-7CA2E5EF4F90} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BRNW.DLL

O2 - BHO: (no name) - {DB62E96E-228E-0905-FF39-7CA2E5EF4395} - C:\WINDOWS\SYSTEM\FLDNO.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: (no name) - {DD3EEC34-238E-0955-FF39-7CA2E5E843C0} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NZTQ.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\Windows\system32\.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysCtrl] C:\WINDOWS\SYSTEM\.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hosted] C:\Windows\system32\hosted.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Command] C:\WINDOWS\RG9t\command.exe

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1001186.exe 61A847B5BBF72813329B39577AFF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F31

O4 - HKLM\..\Run: [ldlog] C:\WINDOWS\SYSTEM\LDLOG.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Oarb] "C:\WINDOWS\Dane aplikacji\depu\wuauclt.exe" -vt yazb

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_09\BIN\SSV.DLL (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_09\BIN\SSV.DLL (file missing)

Najpierw zrób porządek W hijackthis, znajdujesz podane wyżej wpisy i klikasz przy nich w kwadracik, aby zaznaczyć. Zaznaczasz wszystkie podane i klikasz FIX. Zrobiłeś już to?


(system) #19

tak


(Cosik Ktosik) #20

No to teraz usuń podane przez huber2t pliki i podaj raport z programu, o który prosił, czyli Deckard's System Scanner

Ściągnij go stąd: http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry392369