Mam problem z plikiem regchk.exe


(Atrus7) #1

Mam problem po włączeniu kompa wyskakuje mi brak pliku regchk.exe jestem świerzakiem bardzo prosze o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:34:42, on 2007-03-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe

C:\WINDOWS\vcdplayx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\krzych\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe regchk.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore

O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UninstalTime] chkdisk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0E5D0457-1A49-40DA-B5D1-80390C8C9FFA}: NameServer = 85.255.116.19,85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBFC7D0A-394A-46A0-9A4C-66BB9B131409}: NameServer = 85.255.116.19,85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.19 85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.19 85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.19 85.255.112.200

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

W dodań/usuń programy odinstaluj MyGlobalSearch.

Pliki i folder usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Zwykła wersja programu BearShare posiada w sobie syf dlatego proponuję go usunąć. A jeśli koniecznie chcesz z niego korzystać to zainstaluj wersję Lite, która jest pozbawiona syfu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt


(Atrus7) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:24:43, on 2007-03-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe

C:\WINDOWS\vcdplayx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\krzych\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Documents and Settings\krzych\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Documents and Settings\krzych\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore

O4 - HKLM\..\Run: [vcdplayx] "C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"VirtualDrive" = ""C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore" ["FarStone Technology Inc."]

"vcdplayx" = ""C:\WINDOWS\vcdplayx.exe"" ["Far Stone Technology Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"BearShare" = ""C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause" [file not found]

"Sony Ericsson PC Suite" = ""C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"avgnt" = ""C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min" ["Avira GmbH"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}" = "Shell Extension for Malware scanning"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

"{A5110426-177D-4e08-AB3F-785F10B4439C}" = "Sony Ericsson File Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Sony Ericsson File Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\File Manager\fmgrgui.dll" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

MakeFile Class\(Default) = "{D8504558-278D-4A93-BCBC-75B142CAA3B3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MakeFile Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\vdshell.dll" ["FarStone Technology Inc."]

Shell Extension for Malware scanning\(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

FolderShell Class\(Default) = "{24C0824F-BC16-41DB-9845-DE545941C3B0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "FolderShell Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\vdshell.dll" ["FarStone Technology Inc."]

Shell Extension for Malware scanning\(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]Group Policies {policy setting}:

--------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Don't save settings at exit}


"NoChangeKeyboardNavigationIndicators" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoRemoteRecursiveEvents" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoVisualStyleChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoColorChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSizeChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}


"NoInternetOpenWith" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\krzych\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "krzych" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"InterVideo WinCinema Manager" -> shortcut to: "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe" [empty string]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86, clr_optimization_v2.0.50727_32, "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe" [MS]

AntiVir PersonalEdition Classic Guard, AntiVirService, "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe" ["AVIRA GmbH"]

AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler, AntiVirScheduler, "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe" ["Avira GmbH"]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 25 seconds.

---------- (total run time: 125 seconds)

Fixwareout Last edited 2/11/2007

Post this report in the forums please 

...

»»»»»Prerun check


»»»»» System restarted


»»»»» Postrun check 

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="" 

....

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\_r "}BAB2F4D232EB-0E29-3464-F1F1-DDCA7F9A{" Deleted 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\_r "}9BFE553C24C3-A7E9-D314-2CC6-DED0781B{" Deleted 

....

»»»»» Misc files. 

C:\WINDOWS\System32\kernel32.exe Deleted

....

»»»»» Checking for older varients.

....


Search five digit cs, dm, kd, jb, other, files.

The following files NEED TO BE SUBMITTED to one of the following URL'S for further inspection. 
Click browse, find the file then click submit.

http://www.virustotal.com/flash/index_en.html

Or http://virusscan.jotti.org/


»»»»» Other
»»»»» Current runs 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize"

"nwiz"="nwiz.exe /install"

"VirtualDrive"="\"C:\\Program Files\\FarStone\\VirtualDrive\\VDTask.exe\" /AutoRestore"

"vcdplayx"="\"C:\\WINDOWS\\vcdplayx.exe\""

"WinampAgent"="C:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe"

"BearShare"="\"C:\\Program Files\\BearShare\\BearShare.exe\" /pause"

"Sony Ericsson PC Suite"="\"C:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Mobile2\\Application Launcher\\Application Launcher.exe\" /startoptions"

"Adobe Photo Downloader"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Photoshop Album Starter Edition\\3.0\\Apps\\apdproxy.exe\""

"avgnt"="\"C:\\Program Files\\AntiVir PersonalEdition Classic\\avgnt.exe\" /min"

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\ctfmon.exe"

"Gadu-Gadu"="\"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray"

....

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it

»»»»» End report »»»»»

(JNJN) #4

Proszę zmienić temat postu na konkretny,poprawić błędy i używać polskich znaków,opcja zmień i popraw.JNJN


(adam9870) #5

Już jest Ok.

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie etc. Możesz go pobrać stąd:

Kosmetyka:

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w.

Jeśli QuickTime nie jest Ci bardzo potrzebny to zastąp go QuickTime Alternative.

Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz: Panel sterowania => Opcje regionalne => Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

W opcjach komunikatora możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Start => programy => autostart => kasacja z prawokliku.