Mam problem z rundll. Pomóżcie mi. Proszę


(Londzik7) #1

Mam problem za każdym razem gdy wlanczam pc wyświetla mi się błąd rundll.

RUNDLL

Wystąpił błąd podczas ładowania

Nie można odnaleźc określonego modułu

Czy on robi coś z systemem ? Czyda sie go usunąć lub zlikwidować . Proszę o odpowiedz


(Krzychuu) #2

Wrzuć logi z HiJack This i Silent Runners.

Oraz zobaczy czy nie chodzi czasem o to.


(Londzik7) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:20:46, on 2007-04-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\irdvxc.exe

C:\WINDOWS\system\smsc.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Mariusz i Dawid Lont\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKCU..\RunServices: [server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\wbem\wbemstest.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: Network helper Service (MSDisk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\irdvxc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

O23 - Service: System Manger Service 32 (SMSC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\smsc.exe


(Krzychuu) #4

Poczytaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=88207


(adam9870) #5

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom go w trybie awaryjnym.

Usuń wpisy HJT.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix.