Mam problem z Virus Alert. Pomocy!


(Piwoy) #1

Mam problem z tym syfem. Nie wiem jak się tego pozbyć. Będę wdzięczny za pomoc.


(aju) #2

Skan na szkodniki i wklejenie logów na forum:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(fiesta) #3

Ekhmmmm a może tak dokładniej ??

Wyłączyć program antywirusowy :stuck_out_tongue:

Joke.

Napisz jakiego masz antywira i daj screna alarmu wirusowego

8)


(Piwoy) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:10:24, on 2006-08-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Common Files\RbtProt\sgsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program Files\IntCodec\isaddon.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {a2595f37-48d0-46a1-9b51-478591a97764} - C:\Program Files\IntCodec\iesplugin.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [vptray] C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{8E48307B-1E7E-4CCD-B9D1-9214D42210D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - C:\WINDOWS\system32\viruxz.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: SoftGuard Service (SG_Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\RbtProt\sgsrv.exe

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 18.08.2006 (Pią) 21:31[/size][/color]

to jest chyba taki pop up ... czy cos w tym stylu... nie znam sie na tym. To nie jest alert mojego antywirusa bo ja mam nortona w dodatku polskiego hehe :slight_smile:

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 18.08.2006 (Pią) 21:41[/size][/color]

Nadal oczekuje na ratunek :frowning:


(Myszonus) #5

Użyj SmitFraudFix – tu masz opis. --> przeczytaj jak używać opcji numer 2.

Potem wklej raport z niego + nowy log z Hijacka + Daj log z Silent Runners – tu masz opis.


(Piwoy) #6

pomoglo :slight_smile: wystarczyl sam smitfraudfix :slight_smile: Mam wklejac te logi ???


(Myszonus) #7

dla pewności :slight_smile:


(Piwoy) #8


(Qiko) #9

Wejdz w tryb awaryjny wylacz przywracanie systemu i usun.

Pliki pogrubiene usun recznie chodz prawdopodobnie nie bedzie ich :slight_smile:

Sam to instalowales??

RbtProt


(Piwoy) #10

jak mam wylaczyc przywracanie systemu ???? i co mam usunac ????

Złączono Posta : 19.08.2006 (Sob) 23:02