Mam problem z wirusem.kompletnie niewiem jak się go pozbyć


(Przemekm1982) #1

witam.mam poważny problem z trojanem jak się go pozbyć?Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:23, on 2008-02-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NetProject\scit.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\NetProject\scm.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

D:\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

D:\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\soffice.BIN

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Pobierane\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SXG Advisor - {82A8A280-F026-413E-88EA-BD2A951E6FD5} - C:\WINDOWS\dmdvpndto.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: emotigt - {ACCD25A4-DF3F-47EC-9630-EB3A3142EEDD} - C:\WINDOWS\emotigt.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] D:\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [FreeCall] "C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: OpenOfficeT7 2.3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: admgcx - {5BC7BA1C-DADC-4E6F-85A1-A27330639306} - C:\WINDOWS\admgcx.dll

O21 - SSODL: bdmanager - {2A164BC5-975F-435F-9CBA-A690292C5341} - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


(Leon$) #2

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

wpisy

O2 - BHO: SXG Advisor - {82A8A280-F026-413E-88EA-BD2A951E6FD5} - C:\WINDOWS\dmdvpndto.dll

O3 - Toolbar: emotigt - {ACCD25A4-DF3F-47EC-9630-EB3A3142EEDD} - C:\WINDOWS\emotigt.dll

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O21 - SSODL: admgcx - {5BC7BA1C-DADC-4E6F-85A1-A27330639306} - C:\WINDOWS\admgcx.dll

O21 - SSODL: bdmanager - {2A164BC5-975F-435F-9CBA-A690292C5341} - (no file)

usuń HijackThisem >> Fix checked Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 ale nie uruchamiaj otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\dmdvpndto.dll

C:\WINDOWS\emotigt.dll

C:\WINDOWS\admgcx.dll

C:\WINDOWS\bdmanager.dll


Folder:: 

C:\Program Files\NetProject

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania

Po restarcie jeśli wszystko będzie OK usuń ręcznie folder C: \Qoobox

:slight_smile:


(Przemekm1982) #3

dzięki już pozbyłem się tego syfa,ale mam inmny problem z komputerem.miechce zrobić mi formatu.mieodpala systemu z cdromu,mimo iż bios ma takie polecenie.czy to możliwe,że to jakaś usterka mechaniczna płyty głównej? pozdrawiam