Mam problemy z systemem. Mozecie sprawdzic moj log?


(Modixxx) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:08:01, on 2007-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\Programki\Różne\Do telefonow\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\TRAYSSER.EXE

C:\Programki\Ghost\GhostStartService.exe

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWAgent.exe

C:\Programki\Różne\Alcohol\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\TRAYICOS.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Programki\Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Programki\Do Filmów\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\MAILDISP.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\MAILSCAN.EXE

C:\PROGRA~2\OCHRONA\ESCAN\SPOOLER.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\kavss.exe

C:\Programki\Różne\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

G:\Pcwk32.exe

C:\Programki\Różne\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Documents and Settings\Modixxx\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.haker.com.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programki\Różne\Adobe\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [MailScan Dispatcher] "C:\Programki\Ochrona\eScan\LAUNCH.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [eScan Updater] C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\TRAYICOS.EXE /App

O4 - HKLM..\Run: [eScan Monitor] C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\AVPMWrap.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Programki\Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Programki\Do Filmów\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Programki\Do Mp3\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Programki\Różne\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU..\Run: [VS Online] "C:\Programki\VS Online\VSOnline.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [C] C:\WINDOWS\svchost.exe

O4 - HKCU..\Run: [supervisor.exe] C:\WINDOWS\supervisor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = ?

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: Firewall.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{452BB5D9-9121-400C-8ADD-B2B6A0F90F9D}: NameServer = 85.255.116.24

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{565F5E55-FC36-4A7D-8229-8692E32B573D}: NameServer = 85.255.116.24

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{92D3BF04-6B97-4CCC-A9E0-69AE927DB1C0}: NameServer = 85.255.116.24

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.24 85.255.112.84

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.24 85.255.112.84

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.24 85.255.112.84

O23 - Service: „Usługa stanu ASP.NET (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Programki\Różne\Do telefonow\BTNtService.exe

O23 - Service: eScan Server-Updater (eScan-trayicos) - MicroWorld Technologies Inc. - C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\TRAYSSER.EXE

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Programki\Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: eScan Monitor Service (KAVMonitorService) - Kaspersky Labs. - C:\PROGRA~2\Ochrona\eScan\avpm.exe

O23 - Service: MWAgent - MicroWorld Technologies Inc. - C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programki\Różne\Alcohol\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\Windows\ADS.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\supervisor.exe

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Na wszelki wypadek użyj tej szczepionki -> http://wirusy.antivirenkit.pl/pl/szczepionki/Jeefo.html

Usuń wpisy HJT.

Jeśli nie masz już Messneger'a to usuń:

Ukraińskie DNS'y, których zapewne sam nie ustawiałeś dlatego również usuń, a dodatkowo użyj narzędzia FixWareOut.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt