Mam wirusa spysheriff


(Agatha90) #1

Mam wirusa spysheriff :frowning: taka niebieska tapeta z napisem ale wiekszy problem jest z tym ze nie moge otworzyc programów wyskakuje mi jakis bład z tym plikiem nie jest skojarzony program umozliwiający wykonanie tej czynosci.

SCIAGNELAM hijackthis Z ROZSZERZENIEM COM. BO Z EXE. NIE CHCIAL CHODZIC WKLEJAM LOG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:25:02, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

PROSZE O POMOC:(((((((((


(Qbek50) #2

Wyłącz przywracanie systemu:

Mój komputer -> Właściwości-> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach i zaptaszczasz wszystko

Reset budy - wchodzisz w tryb awaryjny

F8 przy startowaniu trzymasz i z menu wybierasz tryb awaryjny

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz w Hijacku poprzez Fix Checked

kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz "msconfig" i w zakładce uruchamianie odchaczasz:

8)


(Agatha90) #3

skasowalam

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

ale wogole nie moglam wylaczyc przywracania systemu :(i wogole nie moge wlaczycz zadnego programu zroszerzeniem exe.nie wiem co sie dzieje.wyskakuje komunikat "z plikiem tym nie jest skojarzony program umozliwiajjacy wykonanie tej czynosci.skojarz odpowiedni program,uzywajac apletu opcje folderow w panelu sterowania"

i co z tym nie moge otworzyc msconfig

pomocy:(


(Qbek50) #4

wklej jeszcze raz loga do kontroli

jeżeli chodzi o pliki exe to poczytaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 5&start=15


(Agatha90) #5

jest juz trochce lepiej:) bo moge wchodz w szystkie programy ale nadal nie moge zmienic tapety jest ta niebieska :frowning: prosze o pomoc

wklejam teraz moje log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:56:20, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\pomoc z wirusami\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

(Qbek50) #6

C:\windows\system32\ mdms.exe

usuwasz pogrubiony plik - ręcznie a potem wpis:

Jeżeli będą trudności z wykasowaniem tego pliku to usuń go programem Pocket Killbox

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

c:\windows\system32\mdms.exe

następnie program będzie pytał o restart - zgadzasz się


(Agatha90) #7

dalej tej tapety nie da sie zmienic podaje log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:11:03, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\pomoc z wirusami\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05D84B43-67E6-4976-9467-F80CC042F692}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

nie wiem co juz zrobic:(


(Gutek) #8

Poczytaj Usuwanie fałszywej tapety SpySheriff :stuck_out_tongue:


(Kuz5) #9

Z nim nie bedzie tak łatwo Trojan.Repsamo jak go usunąć masz TUTAJ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Gutek) #10

Sorki będzie łatwo. Poczytaj jak mówiłęm ousuwaniu tapety :stuck_out_tongue:


(Agatha90) #11

dziekuje slicznie za pomoc :))