Mam Worm.Bagle.ih, Worm.Bagle.D i inne


(Andziak25) #1

Co mam zrobić??

Podam ścieżki wszystkich:

C:\WINDOWS\exefld\103078.exe wirus Worm.Bagle.ih

C:\WINDOWS\exefld\114031.exe wirus Worm.Bagle.ih

C:\WINDOWS\exefld\118625.exe wirus Worm.Bagle.ih

itd wszystkich w sumie jest 46 w tej lokalizacji.

C:\Documents and Settings\anna\Dane aplikacji\hidires\m_hook.sys(1).VIR wirus Worm.Bagle.D

Trainer.exe wirus Trojan.Keylogger.Hatkeys.M04.A2

Trainer.exe wirus Trojan.Keylogger.Hatkeys.M04.A2 (tak mam w raporcie dwa razy to samo)

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINTEMS.EXE wirus Worm.Email.Bagle.hq ( 6 razy w raporcie)

C:\WINDOWS\system32\wintems.exe wirus Worm.Email.Bagle.hq (5 razy)

C:\Documents and Settings\anna\Ustawienia lokalne\Temp\~10.exe wirus Worm.Bagle.D Występuje 22 razy z różnymi kombinacjami cyferek.

MKS VIR podaje,że nie może ich usunąć, a część z nich, np Temp chyba można? Tak mi się wydaje.

Dużo ich było w Sysytem Volume Information, mimo, iż folder był pusty, usunęłam bez pytania.

Jeśli będa potrzebne logi to załączę.

Szukałam informacji o tych wirusach na necie, ale sa tylko na stronach w języku francuskim a ja niestety tylko angielski

Proszę o pomoc, bo komp się dziwniw zachowuje. Otwarte okienka dziwnie migają tak jakby się co chwilę coś działo

Złączono Posta : 01.03.2007 (Czw) 16:43

jeszcze dodam, że przy starcie kompa, po uruchomieniu windowsa pojawia sie Instalator Windows i ginie, że nie jestem w stanie przeczytać co tam pisze i tak kilka razy a na pasku jest tylko "TrayApp"


(adam9870) #2

Pokaż komplet logów:


(Andziak25) #3

Hijackthis

i Silent Runers


(adam9870) #4

Tak... w logach:

Ale zanim przejdziemy do usuwania pokaż jeszcze dwa logi z Gmer'a, aby od razu usunąć wszystkie śmieci, a nie po części.


(Andziak25) #5

GMER 1.0.12.12027 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-03-01 17:56:16

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2

---- Services - GMER 1.0.12 ----

Service .NET CLR Data

Service .NET CLR Networking

Service .NETFramework

Service [DISABLED] Abiosdsk

Service [DISABLED] abp480n5

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ACPI.sys [bOOT] ACPI

Service [DISABLED] ACPIEC

Service [DISABLED] adpu160m

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys [MANUAL] aec

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [sYSTEM] AFD

Service [sYSTEM] AFS2K

Service [DISABLED] Aha154x

Service [DISABLED] aic78u2

Service [DISABLED] aic78xx

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] Alerter

Service C:\WINDOWS\System32\alg.exe [MANUAL] ALG

Service [DISABLED] AliIde

Service [DISABLED] amsint

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] AppMgmt

Service [DISABLED] asc

Service [DISABLED] asc3350p

Service [DISABLED] asc3550

Service ASP.NET

Service ASP.NET_1.1.4322

Service Aspi32

Service C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [MANUAL] aspnet_state

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\asyncmac.sys [MANUAL] AsyncMac

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atapi.sys [bOOT] atapi

Service [DISABLED] Atdisk

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atmarpc.sys [MANUAL] Atmarpc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] AudioSrv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\audstub.sys [MANUAL] audstub

Service BattC

Service [sYSTEM] Beep

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] BITS

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Browser

Service [DISABLED] cbidf2k

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [MANUAL] CCDECODE

Service [DISABLED] cd20xrnt

Service [sYSTEM] Cdaudio

Service [DISABLED] Cdfs

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cdrom.sys [sYSTEM] Cdrom

Service [sYSTEM] Changer

Service C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe [MANUAL] CiSvc

Service C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe [DISABLED] ClipSrv

Service [DISABLED] CmdIde

Service C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe [MANUAL] COMSysApp

Service ContentFilter

Service ContentIndex

Service [DISABLED] Cpqarray

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] CryptSvc

Service [DISABLED] dac2w2k

Service [DISABLED] dac960nt

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] DcomLaunch

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Dhcp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\disk.sys [bOOT] Disk

Service C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe [MANUAL] dmadmin

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmboot.sys [DISABLED] dmboot

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmio.sys [bOOT] dmio

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\dmload.sys [bOOT] dmload

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] dmserver

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys [MANUAL] DMusic

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Dnscache

Service [DISABLED] dpti2o

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys [MANUAL] drmkaud

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ERSvc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] Eventlog

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] EventSystem

Service [DISABLED] Fastfat

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] FastUserSwitchingCompatibility

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fdc.sys [MANUAL] Fdc

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fetnd5.sys [MANUAL] FETNDIS

Service [sYSTEM] Fips

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\flpydisk.sys [MANUAL] Flpydisk

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys [bOOT] FltMgr

Service [sYSTEM] Fs_Rec

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ftdisk.sys [bOOT] Ftdisk

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\gmer.sys [MANUAL] gmer

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\msgpc.sys [MANUAL] Gpc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] helpsvc

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] HidServ

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\hidusb.sys [MANUAL] hidusb

Service [DISABLED] hpn

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [MANUAL] HPZid412

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [MANUAL] HPZipr12

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [MANUAL] HPZius12

Service C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [MANUAL] HTTP

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] HTTPFilter

Service [sYSTEM] i2omgmt

Service [DISABLED] i2omp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\i8042prt.sys [sYSTEM] i8042prt

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\imapi.sys [sYSTEM] Imapi

Service C:\WINDOWS\System32\imapi.exe [MANUAL] ImapiService

Service system32\drivers\InCDFs.sys [DISABLED] InCDFs

Service system32\drivers\InCDPass.sys [sYSTEM] InCDPass

Service system32\drivers\InCDRm.sys [sYSTEM] InCDRm

Service inetaccs

Service [DISABLED] ini910u

Service Inport

Service [DISABLED] IntelIde

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\intelppm.sys [sYSTEM] intelppm

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys [DISABLED] ip6fw

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [MANUAL] IpFilterDriver

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipinip.sys [MANUAL] IpInIp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipnat.sys [MANUAL] IpNat

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipsec.sys [sYSTEM] IPSec

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irenum.sys [MANUAL] IRENUM

Service ISAPISearch

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys [bOOT] isapnp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\kbdclass.sys [sYSTEM] Kbdclass

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\kbdhid.sys [sYSTEM] kbdhid

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys [MANUAL] kmixer

Service [bOOT] KSecDD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] lanmanserver

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] lanmanworkstation

Service [sYSTEM] lbrtfdc

Service ldap

Service LicenseService

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] LmHosts

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] Messenger

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe [AUTO] MksFwall

Service C:\WINDOWS\system32\mksfwallf.sys [sYSTEM] mksfwallf

Service C:\WINDOWS\system32\mksfwallt.sys [sYSTEM] mksfwallt

Service C:\WINDOWS\system32\mksidsa.sys [bOOT] mksidsa

Service C:\WINDOWS\system32\mksidsf.sys [MANUAL] mksidsf

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksMonEn.sys [MANUAL] MksMonEn

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksMonEv.sys [MANUAL] MksMonEv

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksMonFd.sys [MANUAL] MksMonFd

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe [AUTO] MksPC

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe [AUTO] MksUpdate

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe [AUTO] MksVirMonSvc

Service C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe [MANUAL] MkS_Scan

Service [sYSTEM] mnmdd

Service C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe [MANUAL] mnmsrvc

Service [MANUAL] Modem

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouclass.sys [sYSTEM] Mouclass

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouhid.sys [MANUAL] mouhid

Service [bOOT] MountMgr

Service [DISABLED] mraid35x

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxdav.sys [MANUAL] MRxDAV

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [sYSTEM] MRxSmb

Service C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe [MANUAL] MSDTC

Service [sYSTEM] Msfs

Service C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe [MANUAL] MSIServer

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys [MANUAL] MSKSSRV

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [MANUAL] MSPCLOCK

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys [MANUAL] MSPQM

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mssmbios.sys [MANUAL] mssmbios

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [MANUAL] MSTEE

Service [bOOT] Mup

Service C:\Documents and Settings\anna\Dane aplikacji\hidires\m_hook.sys [MANUAL] m_hook

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [MANUAL] NABTSFEC

Service [bOOT] NDIS

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [MANUAL] NdisIP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [MANUAL] NdisTapi

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndisuio.sys [DISABLED] Ndisuio

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndiswan.sys [MANUAL] NdisWan

Service [MANUAL] NDProxy

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbios.sys [sYSTEM] NetBIOS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbt.sys [sYSTEM] NetBT

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDE

Service C:\WINDOWS\system32\netdde.exe [DISABLED] NetDDEdsdm

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [MANUAL] Netlogon

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Netman

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Nla

Service [sYSTEM] Npfs

Service [DISABLED] Ntfs

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [MANUAL] NtLmSsp

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [MANUAL] NtmsSvc

Service [sYSTEM] Null

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys [MANUAL] nv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [MANUAL] NwlnkFlt

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [MANUAL] NwlnkFwd

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pfc027.sys [MANUAL] PAC207

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\parport.sys [MANUAL] Parport

Service [bOOT] PartMgr

Service [AUTO] ParVdm

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pci.sys [bOOT] PCI

Service [sYSTEM] PCIDump

Service [DISABLED] PCIIde

Service [DISABLED] Pcmcia

Service [MANUAL] PDCOMP

Service [MANUAL] PDFRAME

Service [MANUAL] PDRELI

Service [MANUAL] PDRFRAME

Service [DISABLED] perc2

Service [DISABLED] perc2hib

Service PerfDisk

Service PerfNet

Service PerfOS

Service PerfProc

Service C:\WINDOWS\system32\services.exe [AUTO] PlugPlay

Service C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [MANUAL] Pml Driver HPZ12

Service C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [AUTO] PolicyAgent

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspptp.sys [MANUAL] PptpMiniport

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\processr.sys [sYSTEM] Processor

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] ProtectedStorage

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\psched.sys [MANUAL] PSched

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ptilink.sys [MANUAL] Ptilink

Service [DISABLED] ql1080

Service [DISABLED] Ql10wnt

Service [DISABLED] ql12160

Service [DISABLED] ql1240

Service [DISABLED] ql1280

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasacd.sys [sYSTEM] RasAcd

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] RasAuto

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys [MANUAL] Rasl2tp

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] RasMan

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspppoe.sys [MANUAL] RasPppoe

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspti.sys [MANUAL] Raspti

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rdbss.sys [sYSTEM] Rdbss

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys [sYSTEM] RDPCDD

Service RDPDD

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rdpdr.sys [MANUAL] rdpdr

Service RDPNP

Service [MANUAL] RDPWD

Service C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe [MANUAL] RDSessMgr

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\redbook.sys [sYSTEM] redbook

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] RemoteAccess

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RemoteRegistry

Service C:\WINDOWS\System32\locator.exe [MANUAL] RpcLocator

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] RpcSs

Service C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe [MANUAL] RSVP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.SYS [MANUAL] rtl8139

Service C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [AUTO] SamSs

Service C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe [MANUAL] SCardSvr

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Schedule

Service ScsiPort

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\secdrv.sys [MANUAL] Secdrv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] seclogon

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] SENS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serenum.sys [MANUAL] serenum

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serial.sys [sYSTEM] Serial

Service [sYSTEM] Sfloppy

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] SharedAccess

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] ShellHWDetection

Service [DISABLED] Simbad

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [MANUAL] SLIP

Service [DISABLED] Sparrow

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys [MANUAL] splitter

Service C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [AUTO] Spooler

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\sr.sys [bOOT] sr

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] srservice

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [MANUAL] Srv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] SSDPSRV

Service C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe [AUTO] STI Simulator

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] stisvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [MANUAL] streamip

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\swenum.sys [MANUAL] swenum

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys [MANUAL] swmidi

Service C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe [MANUAL] SwPrv

Service swwd

Service [DISABLED] symc810

Service [DISABLED] symc8xx

Service [DISABLED] sym_hi

Service [DISABLED] sym_u3

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys [MANUAL] sysaudio

Service C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe [MANUAL] SysmonLog

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TapiSrv

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [sYSTEM] Tcpip

Service [MANUAL] TDPIPE

Service [MANUAL] TDTCP

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\termdd.sys [sYSTEM] TermDD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] TermService

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] Themes

Service C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe [DISABLED] TlntSvr

Service [DISABLED] TosIde

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] TrkWks

Service TSDDD

Service [DISABLED] Udfs

Service [DISABLED] ultra

Service C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [AUTO] UMWdf

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\update.sys [MANUAL] Update

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] upnphost

Service C:\WINDOWS\System32\ups.exe [MANUAL] UPS

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [MANUAL] usbccgp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [MANUAL] usbehci

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbhub.sys [MANUAL] usbhub

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [MANUAL] usbprint

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [MANUAL] usbscan

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbuhci.sys [MANUAL] usbuhci

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys [sYSTEM] VgaSave

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\viaagp.sys [bOOT] viaagp

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\viaide.sys [bOOT] ViaIde

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\viaudios.sys [MANUAL] VIAudio

Service [bOOT] VolSnap

Service C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe [MANUAL] VSS

Service VXD

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] W32Time

Service W3SVC

Service C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wanarp.sys [MANUAL] Wanarp

Service [MANUAL] WDICA

Service C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys [MANUAL] wdmaud

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] WebClient

Service C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [AUTO] winmgmt

Service [MANUAL] Winsock

Service [MANUAL] Winsock - Google Desktop Search Backup Before First Install

Service [MANUAL] Winsock - Google Desktop Search Backup Before Last Install

Service WinSock2

Service Winsock2 - Google Desktop Search Backup Before First Install

Service Winsock2 - Google Desktop Search Backup Before Last Install

Service WinTrust

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] WmdmPmSN

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] Wmi

Service WmiApRpl

Service C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe [MANUAL] WmiApSrv

Service C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [DISABLED] WS2IFSL

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] wscsvc

Service C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [MANUAL] WSTCODEC

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [DISABLED] wuauserv

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [AUTO] WZCSVC

Service C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [MANUAL] xmlprov

Service {9F5132FF-C367-42FA-9D98-72515F26E760}

Service {C347D611-455C-4CD8-8D13-179D24147D14}

Service {D3E972ED-CA0B-468B-94E2-357983C38D39}

---- EOF - GMER 1.0.12 ----


(Gutek) #6

Log Ok


(Andziak25) #7

Usunęłam to co radziliście Hijackthis-em. Przeskanowałam MKS-em i znalazł jeszcze jednego takiego samego

I teraz nie wiem. Czy reszty nie wykrył, bo są w kwarantannie czy ich już nie ma? Może to jest banalne pytanie, ale ja mam wątpliwości.


(adam9870) #8

Jeśli zainfekowany plik został przeniesiony do kwarantanny to jest całkowicie nieszkodliwy.

Wklej komplet nowych logów - HJT i Silent.


(Andziak25) #9

HT

Silent Runers

Te wirusy cały czas sie pojawiają ze zmienioną lokalizacją. Już są 3 nowe.


(Gutek) #10

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę

C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.


(Andziak25) #11

Zrobiłam. Jutro zobacze czy sie znowu nie zjawiają. Na razie dziekuję !!